Varstvo podatkov v delovnem razmerju

by | Maj 18, 2022 | Novice

Nadzor nad delovnimi sredstvi

Na Informacijskega pooblaščenca je bilo naslovljeno vprašanje, kakšne možnosti ima delodajalec glede nadzora službenih naprav. Vprašanje ni podrobneje zakonsko urejeno, zato za temeljni predpis velja Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1), ki v 48. členu določa, da se osebni podatki delavcev “lahko zbirajo, obdelujejo, uporabljajo in posredujejo tretjim osebam samo, če je to določeno s tem ali drugim zakonom ali če je to potrebno zaradi uresničevanja pravic in obveznosti iz delovnega razmerja ali v zvezi z delovnim razmerjem”. 

V skladu z 46. členom ZDR-1 mora delodajalec varovati in spoštovati delavčevo osebnost ter upoštevati in ščititi delavčevo zasebnost. Opazimo, da pri vprašanju nadzora nad delovnimi sredstvi trčita pravici – lastninska pravica delodajalca ter pravica do zasebnosti delavca. Nobena od navedenih pravic ni absolutna, zato je potrebno glede na okoliščine vedno najti primerno rešitev (ki čim manj posega v delavčevo pravico do zasebnosti). Vsaka oblika nadzora, ki pomeni v poseg v zasebnost, mora biti prvotno skladna z ustavnimi določili (kot na primer z ustavno zagotovljeno tajnostjo pisem in drugih občil), nato pa tudi jasno opredeljena v notranjih aktih delodajalca. V notranjih aktih mora biti torej natančno določeno kdo, kdaj in pod katerimi pogoji lahko izvaja nadzor nad delovnimi sredstvi. Zaposleni morajo biti z notranjimi akti seznanjeni na transparenten način. Informacijski pooblaščenec pojasnjuje, da bi tudi podatki o obisku spletnih strani predstavljajo osebne podatke delavca. Vpogled v te podatke pa bi bil dopusten le v izjemnih primerih – npr. ob reševanju varnostnega incidenta, ki se je zgodil zaradi obiska nevarne spletne strani (pojav računalniškega virusa). Celotno mnenje Informacijskega pooblaščenca številka 07121-1/2022/479 je dostopno na povezavi: https://www.ip-rs.si/mnenja-gdpr/nadzor-delodajalca-nad-delovnimi-sredstvi-1652162213 

Prenos telefonske številke po prenehanju delovnega razmerja

Na informacijskega pooblaščenca je bilo naslovljeno vprašanje glede prenosa (nekdaj) zasebne telefonske številke po prenehanju delovnega razmerja nazaj na zaposlenega. V delovnih razmerjih se pojavljajo primeri, ko delavec na delodajalca prenese svojo zasebno telefonsko številko, ki jo v času delovnega razmerja uporablja tako v službene kot zasebne namene. Ob prenehanju delovnega razmerja se postavi vprašanje komu pripada telefonska številka. Svetujemo, da se glede tega vprašanja sklene natančen dogovor (najbolje še pred prenosom številke na delodajalca). Če je bilo ob prenosu dogovorjeno, da telefonsko številko obdrži delodajalec, potem mora biti zaposlenemu dana možnost, da odstrani morebitne osebne podatke (npr. telefonske številke znancev). Če se delodajalec in zaposleni glede časa trajanja prenosa številke nista dogovorila, je po mnenju Informacijskega pooblaščenca pogodbo treba interpretirati v prid šibkejše stranke, torej nekdanjega zaposlenega. Navedeno pomeni, da delodajalec po prenehanju delovnega razmerja nima več pravne podlage za uporabo telefonske številke nekdanjega zaposlenega, razen če bi ta v to privolil.

Celotno mnenje Informacijskega pooblaščenca številka 07121-1/2022/483 je dosegljivo na povezavi: https://www.ip-rs.si/mnenja-gdpr/prenos-telefonske-%C5%A1tevilke-in-dostop-do-e-po%C5%A1te-po-prenehanju-delovnega-razmerja-1652161961 

Dostop do elektronske pošte po prenehanju delovnega razmerja

Glede elektronskih naslovov (ki se glasijo na ime.priimek@podjetje.si) Informacijski pooblaščenec poudarja, da mora delodajalec ob prenehanju delovnega razmerja zaradi prenehanja pravne podlage deaktivirati elektronski poštni predal. Svetujemo vam, da ob odhodu zaposlenega elektronski naslov ukinete ter (za določen čas) nastavite avtomatsko povratnico, ki bo pošiljatelja opozorila, da elektronski naslov ni več aktiven ter ga obvestila, na kateri elektronski naslov naj naslovi svojo elektronsko pošto.

Celotno mnenje Informacijskega pooblaščenca številka 07121-1/2022/483 je dosegljivo na povezavi: https://www.ip-rs.si/mnenja-gdpr/prenos-telefonske-%C5%A1tevilke-in-dostop-do-e-po%C5%A1te-po-prenehanju-delovnega-razmerja-1652161961