Četrta obletnica Splošne uredbe o varstvu podatkov

by | Jun 1, 2022 | Novice

Ob četrti obletnici Splošne uredbe o varstvu podatkov Informacijski pooblaščenec ponovno opozarja na že štiri leta trajajočo negotovost pri zagotavljanju ustavno zagotovljene pravice do varstva osebnih podatkov, ki je posledica nesprejetja Zakona o varstvu podatkov (ZVOP-2). 

V letu 2021 je Informacijski pooblaščenec uvedel 1036 inšpekcijskih postopkov. Največ prijav je bilo na Informacijskega pooblaščenca naslovljeno zaradi nezakonitega razkrivanja osebnih podatkov, zaradi nezakonitega zbiranja osebnih podatkov ter zaradi nezakonitega izvajanja videonadzora. Največ postopkov je Informacijski pooblaščenec vodil v zasebnem sektorju.

V letu 2021 je bilo uvedenih 99 postopkov o prekršku, od tega je bilo izdanih 37 odločb o prekrških (18 glob in 19 opominov) in 7 opozoril.

Več informacij je dostopnih na povezavi: https://www.ip-rs.si/novice/ob-4-obletnici-uporabe-splo%C5%A1ne-uredbe-o-varstvu-podatkov-slovenija-%C5%A1e-vedno-brez-zakona-za-njeno-izvajanje in https://www.ip-rs.si/fileadmin/user_upload/Pdf/porocila/LP2021.pdf