Pismo predsednika vlade v povezavi s cepljenjem proti COVID-19

by | Jun 1, 2022 | Novice

Informacijski pooblaščenec je zaključil postopek glede obdelave osebnih podatkov prejemnikov pisma predsednika vlade RS v povezavi s cepljenjem proti COVID-19. Primer je bil medijsko zelo odmeven, veliko prejemnikov pisma se je namreč spraševalo, na kak način so se obdelovali osebni podatki. Na informacijskega pooblaščenca je bilo naslovljenih 153 prijav suma nezakonite obdelave osebnih podatkov.

Osebni podatki prejemnikov so bili pridobljeni iz Centralnega registra podatkov o pacientu (CRPP), Informacijski pooblaščenec pa ni našel dokazov, da bi bili podatki naslovnikov pisma kadarkoli posredovani Kabinetu predsednika vlade RS.

Postopek je pokazal, da ni bilo ustrezno poskrbljeno za varnost osebnih podatkov, saj so bili osebni podatki posredovani preko brezplačne verzije WeTransfer, ki ne omogoča nobene sledljivosti dostopa do podatkov. Podatki so bili sicer zaščiteni z geslom, vendar je bilo to posredovano več nepooblaščenim uporabnikom (priporočilo: geslo za dostop do osebnih podatkov nikoli ne posredujte po istem mediju, kot ste posredovali zaščiteno datoteko s podatki). Informacijski pooblaščenec je s pomočjo nizozemskega nadzornega organa ugotovil, da do neupravičenih dostopov do osebnih podatkov ni prišlo. Odločitev upravljavca, da za prenos baze vseh polnoletnih uporabnikov zdravstvenih storitev izbere tujega ponudnika in jih posreduje preko brezplačne verzije, je vsaj nenavadna, ugotavlja. Uporabnikom v javni upravu je namreč prenos velikih datotek omogočen s pomočjo storitev odložišča velikih datotek (SOVD), ki jo ponuja MJU.

Informacijski pooblaščenec je ugotovil še, da je podjetje zadolženo za tisk pisem, osebne podatke hranilo preko roka, saj bi ga morali izbrisati takoj po njihovi uporabi za tisk. Prav tako je ugotovil da posamezniki niso bili ustrezno obveščeni o obdelavi osebnih podatkov, kar je tudi privedlo do tako množičnih prijav.

Zaradi ugotovljenih nepravilnosti je Informacijski pooblaščenec že uvedel prekrškovni postopek.

Več informacij je dostopnih na povezavi: https://www.ip-rs.si/novice/ip-je-zaklju%C4%8Dil-in%C5%A1pekcijski-postopek-glede-obdelave-osebnih-podatkov-prejemnikov-pisma-predsednika-vlade-rs-v-povezavi-s-cepljenjem-proti-covid-19