Storitev fotografiranja kot pogodbena obdelava

by | Jun 21, 2022 | Novice

Na Informacijskega pooblaščenca je bilo naslovljeno vprašanje ali se fotograf, ki ga najame organizacija za fotografiranje zaposlenih, šteje za pogodbenega obdelovalca. Zaposleni lahko sicer izberejo drugega fotografa in delodajalcu prinesejo fotografijo.

Informacijski pooblaščenec je pojasnil, da se fotograf ne tem primeru ne šteje za pogodbenega obdelovalca, ampak za samostojnega upravljavca. Obdelava osebnih podatkov je namreč zgolj posledica najetja storitve in ne primarni namen izvedbe take storitve. Fotograf svoje dejavnosti ne opravlja po navodilih delodajalca, samostojno določa vrste osebnih podatkov, ki jih zbira in kako dolgo jih hrani. Tudi EDPB je v svojih smernicah o pogodbeni obdelavi opozoril, da se vsak ponudnik storitev, ki pri opravljanju storitev obdeluje osebne podatke, še ne šteje za pogodbenega obdelovalca.

Celotno mnenje Informacijskega pooblaščenca številka 07121-1/2022/561 z dne 25.05.2022 je na voljo na povezavi: https://www.ip-rs.si/mnenja-gdpr/pogodbena-obdelava-v-primeru-storitev-fotografiranja-1653558805