Elektronska personalna mapa zaposlenih

by | Jul 5, 2022 | Novice

Na Informacijskega pooblaščenca je bilo naslovljeno vprašanje, ali se lahko v skladu z zakonodajo personalne mape zaposlenih vodijo zgolj v elektronski obliki, ali morajo biti dokumenti istočasno tudi v fizični obliki.

Informacijskega pooblaščenec pojasnjuje, da Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti ne predpisuje izrecne oblike vodenja evidenc, zato vodenje personalne mape zgolj v elektronski obliki iz vidika varstva osebnih podatkov ni sporno. Ne glede na obliko v kateri se osebni podatki hranijo, pa mora delodajalec vedno zagotoviti, da s tehničnimi in organizacijskimi postopki in ukrepi prepreči, da bi se z osebnimi podatki seznanile nepooblaščene osebe, ali da bi se podatki nepooblaščeno uporabljali, brisali, spreminjali ali izgubil.

Celotno mnenje Informacijskega pooblaščenca številka 07121-1/2022/599 z dne 2. 6. 2022 je na voljo na povezavi https://www.ip-rs.si/mnenja-gdpr/elektronska-personalna-mapa-zaposlenih-1655889683