Objava odsotnosti zaposlenih na oglasnem mestu

by | Jul 5, 2022 | Novice

V skladu z 48. členom Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) lahko delodajalci svoje zaposlene seznanijo s podatki o prisotnosti oziroma odsotnosti svojih zaposlenih pod pogojem, da je seznanitev potrebna zaradi uresničevanja pravic in obveznosti iz delovnega razmerja ali v zvezi z delovnim razmerjem. Kadar je to potrebno za opravljanje dela, lahko delodajalec znotraj posamezne enote zaposlene seznani s predvideno ali nepredvideno  odsotnostjo posameznega delavca.

Spomnimo, ko gre za javne uslužbence, pa bi bil podatek o odsotnosti posameznega javnega uslužbenca skupaj z razlogom odsotnosti, pod pogojem, da gre za službene in ne zasebne razloge (npr. odsotnost zaradi službene poti), podatek javnega značaja, kar pomeni, da bi se z njim lahko seznanila tudi javnost.

Več Informacij je na voljo v smernicah Informacijskega pooblaščenca “Varstvo podatkov v delovnih razmerjih” dostopnih na https://www.ip-rs.si/fileadmin/user_upload/Pdf/smernice/Smernice_-_Varstvo_OP_v_delovnih_razmerjih_verzija_1.1_koncna.pdf