Obveznost odjave ob odhodu iz delovnega mesta

by | Jul 21, 2022 | Novice

V preteklih mesecih je Informacijski pooblaščenec obravnaval več kršitev varstva osebnih podatkov, v katerih se kršitelji ob zapustitvi delovnega mesta niso odjavili iz sistema, ki omogoča vpogled v osebne podatke. Posledično je prišlo do neupravičenega vpogleda v osebne podatke s strani neznane osebe. Do večine podobnih kršitev, je prišlo v zdravstvu. Običajno je za posamezno kršitev neodjave oziroma neupravičen vpogled v osebne podatke izrečena globa v višini 830 eur + sodna taksa (83 eur).

Primer opisane kršitve izvira iz globe o prekršku številka 0603-37/2022/9. Odločbe o prekšrkih so dosegljive na povezavi: https://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/praksa-ip

Ob (vsakem) odhodu iz delovnega mesta se je potrebno dosledno odjaviti iz sistema in s tem preprečiti, da bi se z uporabo vašega uporabniškega računa, z osebnimi podatki seznanila neupravičena oseba. Shranjevanje gesel se odsvetuje.