Podjetju Clearview AI Inc s strani grškega nadzornega organa za varstvo podatkov izrečena globa v višini 20. milijonov

by | Jul 21, 2022 | Novice

Prejšnji mesec smo poročali, da je Nadzorni organ za varstvo osebnih podatkov Združenega kraljestva (ICO) podjetju Clearview AI Inci zrekel 9 milijonsko globo. Spomnimo, podjetje Clearview AI Inc je iz javno dostopnih virov zbralo več kot 20 milijard fotografij obrazov. Fotografije so bile zbrane iz spletnih strani in družabnih omrežij celega sveta in shranjene v spletno zbirko. Podjetje svojim naročnikom (tudi policiji) ponuja storitev primerjave fotografije, ki jo v aplikacijo naloži naročnik, s fotografijami iz svoje zbirke. Aplikacija ponudi seznam fotografij, ki imajo podobne karakteristike kot fotografija, ki jo naloži naročnik, skupaj s povezavami na spletne strani iz katerih so bile fotografije pridobljene. Osebni podatki so bili zbrani brez vednosti posameznikov, brez ustrezne pravne podlage ter v nasprotju s Splošno uredbo o varstvu podatkov. 

Grški nadzorni organ za varstvo podatkov je podjetju Clearview AI Inc naložilo globo 20. milijonov evrov ter zahtevo, da izbriše vse podatke, ki se nanašajo na državljane Grčije (tako fotografije kot tudi biometrične podatke, ki omogočajo iskanje določenega obraza). Enako globo kot Grški nadzorni organ za varstvo podatkov je podjetju Clearview AI naložil tudi italijanski nadzorni organ. V kratkem se pričakuje tudi odločitev avstrijskega nadzornega organa.

Več informacij je na voljo na povezavi: https://noyb.eu/en/second-eu-20-mio-fine-clearview-ai Na podlagi splošne uredbe izrečene globe lahko spremljate na povezavi: https://www.enforcementtracker.com/