Google Analytics

by | Avg 3, 2022 | Novice

Organizacija, ki je na Informacijskega pooblaščenca naslovila vprašanje, je s strani državljana Italije prejela zahtevo za izbris podatkov zbranih s pomočjo Google Analytics. Zahtevek za izbris se je nanašal na spletno stran organizacije, ki ne gosti na italijanskih strežnikih, prav tako pa je na voljo samo v slovenskem in angleškem jeziku. Posameznik je organizacijo opozoril na odredbo italijanskega nadzornega organa za varstvo osebnih podatkov, ki prepoveduje uporabo Google Analytics.

Informacijski pooblaščenec je pojasnil, da mora organizacija zahtevo posameznika obravnavati in mu pomagati pri izvrševanju njegovih pravic po Splošni uredbi. V pravnem smislu organizaciji ni treba spoštovati odredb tujih nadzornih organov za varstvo podatkov, pod pogojem, da niso naslovljene direktno na njih. Za zagotavljanje spoštovanja Splošne uredbe za slovenske upravljavce je pristojen Informacijski pooblaščenec RS. V konkretnem primeru bi posameznik lahko vložil pritožbo pri Informacijskemu pooblaščencu RS ali pri italijanskemu nadzornemu organu, ki pa bi zadevo predal Informacijskemu pooblaščencu RS.

V okviru slovenske zakonodaje so piškotki urejeni v 157. členu Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1), ki določa, da se lahko brez privolitve posameznika namestijo izključno piškotki, ki so nujni zaradi prenosa sporočila po elektronskem komunikacijskem omrežju, ali če je to nujno potrebno za zagotovitev storitve informacijske družbe, ki jo naročnik ali uporabnik izrecno zahteva (t.i. nujni/obvezni piškotki). Pred namestitvijo drugih (torej nenujnih piškotkov) je potrebno soglasje (privolitev) posameznika, ki mora izpolnjevati vse pogoje Splošne uredbe (predvsem glede privolitve ter morebitnega prenosa podatkov v tretje države).

Glede Google Analytics je Informacijski pooblaščenec pojasnil še, da spremlja razpravo glede uporabe takšnih piškotkov in da je seznanjen z vse več odločitvami nadzornih organov o prepovedi uporabe Google Analytics po Evropski uniji. Zakonitost takšne obdelave se presoja v konkretnih inšpekcijskih postopkih, v okviru katerih je zavezanec dolžan izkazati zakonitost obdelave osebnih podatkov.

Celotno mnenje Informacijskega pooblaščenca številka 07121-1/2022/809 z dne 22. 7. 2022 je na voljo na povezavi: https://www.ip-rs.si/mnenja-gdpr/zahteva-za-izbris-osebnih-podatkov-%E2%80%93-google-analytics-1658823785 

Predavanje na temo ureditve piškotkov, ki smo ga za naše stranke pripravili v marcu, je našim strankam še vedno na voljo na našem portalu. Vsem, ki bi še želeli postati naročniki našega portala smo na voljo za dodatne informacije. Našo ponudbo si lahko ogledate na povezavi: https://datainfo.si/storitve/