Fotografiranje zaposlenih

by | Avg 17, 2022 | Novice

Tekom delovnega razmerja se postavi vprašanje, ali in pod kakšnimi pogoji, je dopustno fotografirati zaposlene. Pri tem moramo ločiti dve situaciji:

  • fotografiranje je nujno za izpolnitev delovnih obveznosti zaposlenega in
  • fotografiranje za izpolnitev delovnih obveznosti zaposlenega ni nujno.

V skladu z 48. členom ZDR-1 je obdelava osebnih podatkov zaposlenih (kamor se uvršča tudi fotografiranje) dopustna kadar je nujna zaradi uresničevanja pravic in obveznosti iz delovnega razmerja ali v zvezi z delovnim razmerjem. Velikokrat se srečamo s situacijo, ko bi upravljavec na svoji spletni strani ali družabnih omrežjih želel objaviti fotografije zaposlenih. Objava fotografij, bi primeroma za izpolnitev delovnih obveznosti lahko bila obvezna, če bi šlo za delovno mesto igralca ali fotomodela. Na tej pravni podlagi bi bilo fotografiranje dopustno tudi v primeru, če bi delodajalec med nadzorom dela zaposlenega fotografiral med očitnim kršenjem njegovih delovni obveznosti. Pri tem je treba upoštevati načelo najmanjšega obsega podatkov, fotografijo pa obdelovati samo za namen (in za čas) dokazovanja v disciplinskem ali delovnopravnem sporu. 

Ko fotografiranje za izpolnitev delovnih obveznosti ni nujno, moramo za fotografiranje pridobiti ustrezno privolitev zaposlenega. Za objavo fotografij zaposlenih na spletni strani ali družabnih omrežjih upravljavca bomo v večini primerov potrebovali privolitev zaposlenega. Enako velja za fotografiranje na internih dogodkih. Privolitev mora izpolnjevati vse zahteve in sicer biti mora: dokazljiva, prostovoljna, specifična, informirana in nedvoumna. Še posebej pomembno je, da je privolitev podana prostovoljno, kar pomeni, da zavrnitev privolitve ne sme imeti negativnega učinka na delovno razmerje. Zaposlenemu mora biti dana možnost, da privolitev kadarkoli prekliče in sicer na enako enostaven način, kot jo je podal.

Primer takšne privolitve najdete pod vzorci dokumentov na našem portalu.