Posredovanje fotografije zdravniku

by | Sep 6, 2022 | Novice

Na Informacijskega pooblaščenca je bilo naslovljeno vprašanje, ali lahko pediater zahteva, da starši pošljejo fotografijo otrokovih intimnih predelov preko izbranega sistema izvajalca (aplikacije).

Posredovanje fotografije prek sodobnih informacijskih rešitev je zakonito, v kolikor je to medicinsko primerno in potrebno za kakovostno, varno, primerno in učinkovito zdravstveno oskrbo otroka na daljavo. Gre za enako pravno podlago za obdelavo osebnih podatkov kot pri osebnem pregledu v ambulanti. Ključno pa je poudariti, da morebitna zavrnitev posredovanja fotografije po tej poti ne sme pomeniti zavrnitev zdravstvene oskrbe. Za pacienta to torej ne sme biti edina možnost za zagotovitev zdravstvene oskrbe, vendar mu mora biti dana alternativa (npr. obisk v ambulanti).

Zdravnik mora v vsakem konkretnem primeru strokovno presoditi, ali je pridobitev fotografije neizogibna in primerna ter zadostna metoda za ugotovitev zdravstvenega stanja. Posredovanje in nadaljnja obdelava fotografije pomeni večji poseg v zasebnost in nevarnost pri posredovanju ter hrambi.

Pri presoji zakonitosti so pomembni še trije vidiki:

  • tehnična varnost pri posredovanju in obdelavi fotografije, 

  • ustrezno ravnanje s fotografijo po primarni rabi (hramba, uničenje, nedostopnost tretjim itd.) in 

  • možnost izbire pacienta (alternativne rešitve, npr. obisk v ambulanti).

Če sistemska rešitev izpolnjuje vse zahteve varstva osebnih podatkov (kar v okviru inšpekcijskega postopka presoja Informacijski pooblaščenec) se praviloma šteje za bolj varno, kot pošiljanje fotografij po navadni elektronski pošti brez šifriranja datotek.

Celotno mnenje Informacijskega pooblaščenca številka 07121-1/2022/829 z dne 29.07.2022 je na voljo na tej povezavi