Evropsko sodišče sprejelo široko razlago posebnih vrst osebnih podatkov

by | Sep 22, 2022 | Novice

Senat Evropskega sodišča (SEU) je  v zadevi št. C-184/20 izdal predhodno odločitev v zvezi z razlago določb o razlagi pojma posebnih vrst osebnih podatkov (občutljivih osebnih podatkov). Predhodno vprašanje se je postavilo, na podlagi litovskega prava, ki predpisuje, da mora direktor ustanove, ki prejema javna sredstva, med drugim izjaviti tudi o interesih svojega partnerja. Direktor je podajo izjave zavrnil, saj naj bi iz navedbe imena in priimka partnerja bilo moč sklepati o njegovi spolni usmerjenosti, ki pa se v skladu s Splošno uredbo uvršča pod osebne podatke posebne vrste, katerih obdelava je dopustna le pod strogimi pogoji. SEU je odločilo, da se zadevni podatki sicer ne štejejo za posebne vrste osebnih podatkov, ampak je iz povezanih podatkov mogoče razbrati določene podatke v zvezi s spolno usmerjenostjo, kar pa spada pod posebne vrste osebni podatek. SEU je razsodilo, da bi objava teh podatkov (imena in priimka partnerja) posredno razkrila občutljive informacije o posamezniku in jo je zato treba razlagati kot obdelavo posebnih kategorij osebnih podatkov. Več informacij je dostopnih tukaj.