Kršitev varstva osebnih podatkov

by | Nov 8, 2022 | Novice

Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije je v septembru na temo videonadzora izdal dve odločbi o prekršku.

Kot izhaja iz odločbe številka 0603-82/2022/6 z dne 15. 9. 2022, je direktor organizacije vpogledal v videonadzorni sistem upravljavca, naredil zaslonske slike posnetkov kamere ter zaslonske slike preko elektronske pošte posredoval na elektronske naslove večih naslovnikov, ne da bi za razkrivanje osebnih podatkov ni imel ustrezne pravne podlage. Spomnimo, tudi fotografije oz. posnetki se lahko štejejo za osebne podatke, če je posameznik razpoznaven. Za kršitev je bila izrečena sankcija v višini 830 eur + sodna taksa v višini 83 eur za direktorja ter opomin ter sodna taaksa v višini 30 eur za pravno osebo.

Iz odločbe številka 0603-86/2022/7 z dne 29. 9. 2022 pa izhaja, da sta kršitelja z zunanjimi kamerami, ki so snemale območje okrog stavbe, neupravičeno snemala tudi območje javne površine in površine, ki ni bila v lasti ali najemu pravne osebe. Prav tako je bilo ugotovljeno, da se je z notranjimi kamerami videonadzor izvajal znotraj  delovnih prostorov pravne osebe, ne da bi bilo snemanje nujno potrebno za zagotavljanje varnosti ljudi in premoženja ali za zavarovanje tajnih podatkov in poslovnih skrivnosti. Varnost ljudi ter premoženja, bi se lahko namreč zagotovila z milejšimi in učinkovitejšimi sredstvi npr. omejitev izvajanja videonadzora izključno na vhode v prostore, z alarmnim sistemom, z zaklepanjem prostorov, … 

Vse odločbe Informacijskega pooblaščenca so na voljo na tej povezavi.