Ali in pod katerimi pogoji je dovoljeno posredovati komurkoli (recimo stranki, pacientu) službeno telefonsko številko zaposlenega?

by | Nov 23, 2022 | Znanje

This content is restricted.