Osnovna šola uporablja portal eAsistent, do katerega imajo dostop dijaki in starši. Dijak ima pod starše vneseno le mamo, saj se dijak (prav tako ne mama) ne strinja, da bi so podatkov v eAsistentu dostopal tudi oče. Ker si oče kljub temu želi, je mama šoli predoložila sklep sodišča, v katerem je opredeljeno, da se stiki otroka in očeta ne izvajajo, ker niso v korist otroku. Mama je tudi navedla, da ima polno skrbništvo za otroka. Ali je omenjen sklep sodišča zadostna podlaga za to, da se podatki o dijaku ne posredujejo očetu, ali pa morata mama in dijak predložiti kak drug dokument?

by | Nov 23, 2022 | Znanje

This content is restricted.