Zgodovinski arhiv izdaja dokumentacijo na podlagi vloge (ime in priimek, naslov, rojstni datum, št. osebne iskaznice, tel. št. in e-pošta stranke) za izdajo po telefonu, e-pošti ali osebno v arhivu. Kopije dokumentov lahko prevzamejo osebno ali jim posredujejo po e-pošti (sken dokumentov, pošlje se šifrirano z geslom). Stranko je pred predajo dokumentacije potrebno identificirati, zato pri elektronskem prevzemu od nje zahtevajo, da jim pošlje kopijo prve strani osebne izkaznice (to e-pošto po identifikaciji takoj zbrišejo). Ali je tako ravnanje dovoljeno?

by | Nov 23, 2022 | Znanje

Celotna vsebina je na voljo samo prijavljenim uporabnikom, če nimate dostopa si poglejte pakete storitev, ki jih ponujamo na naši spletni strani datainfo.si