Objava fotografij na spletni strani

by | Nov 25, 2022 | Novice

Informacijski pooblaščenec je v odločbi številka 06110-11/2022/12 z dne 14. 6. 2022 obravnaval dopustnost objave fotografije. Na fotografijah, ki so bile javno objavljene na spletni strani, je bila posameznica jasno določljiva. Posameznica je zatrjevala, da za objavo fotografij ni podala svoje privolitve ter da je zavezanca (fotografa) tudi pozvala, naj fotografijo odstrani, vendar tega ni storil. V postopku je bilo ugotovljeno, da je posameznica soglašala z obdelavo svojih osebnih podatkov za namen fotografiranja, fotografije pa so se kasneje pojavile na spletni strani fotografa. Fotograf ni bil zmožen izkazati, da je posameznica za objavo fotografij na spletni strani in na izdelkih za prodajo javnosti podala svojo privolitev, prav tako ni izkazal druge veljavne pravne podlage. Dalje, posameznica je na fotografa naslovila elektronsko sporočilo, iz katerega izhaja, da se za namen objave fotografije nikoli ni želela fotografirati ter da ne želi, da fotograf izdelke z njeno podobo trži za prodajo, ali jih razstavlja v galerijah, publikacijah ali kjerkoli v javnosti. Informacijski pooblaščenec je zavezancu izdal odločbo v skladu, s katero mora zavezanec na spletni strani in na morebitnih drugih spletnih mestih odstraniti javno objavljene fotografije, na katerih je določljiva posameznica (ter fotografije ne sme uporabljati v druge namene).

Vse odločbe Informacijskega pooblaščenca so na voljo na tej povezavi.

Spomnimo, fotografije posameznikov se uvrščajo pod osebne podatke takrat, kadar je na podlagi njih mogoče prepoznati ali določiti posameznika, predvsem takrat, ko je posameznik na fotografiji nedvomno in jasno razviden ter takrat, ko se skupaj s fotografijami obdelujejo še drugi osebni podatki kot so imena in priimki, letnice rojstva in podobno. Pomembno je torej dejstvo, ali je posameznike na fotografiji mogoče prepoznati oziroma določiti.

V večini primerov bo pravno podlago za fotografiranje oziroma snemanje ter kasnejšo objavo posnetkov ter fotografij, lahko predstavljala le privolitev posameznika. Privolitev posameznika mora biti vedno nedvoumna, specifična za določen namen ter seveda prostovoljna. Upravljavec osebnih podatkov pa mora biti sposoben pridobljena soglasja tudi izkazati.