V veljavo stopil nov ZEKom-2

by | Nov 25, 2022 | Novice

Informacijski pooblaščenec je v odločbi številka 0610-401/2021/15 z dne 13. 9. 2022 obravnaval problematiko snemanja sej občinskega sveta. Med postopkom je Informacijski pooblaščenec presojal, ali se podatki obdelujejo na ustrezni pravni podlagi ter ali so bili posamezniki seznanjeni z informacijami po 13. členu Splošne uredbe. Zavezanec je v postopku pojasnil, da se seje občinskega sveta snemajo z namenom priprave zapisnika ter da je snemanje nujno za zagotovitev popolnih in verodostojnih informacij za pripravo zapisnika seje organa v obliki javne listine. S pomočjo zvočnega posnetka seje se namreč točnost zapisov v zapisniku pred njegovo potrditvijo lahko preveri in s tem odpravi dvom o nepopolnem ali napačnem zapisu navedb posameznih govorcev in sklepov občinskega sveta. Informacijski pooblaščenec je potrdil, da bi pravno podlago za snemanje sej občinskega sveta lahko predstavljal zakoniti interes. Nujno pa je, da se pred vsakim snemanjem posebej presodi, ali se s to obdelavo ne poseže v upravičen interes posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo.

Pred pričetkom snemanja sej občinskega sveta je nujno, da so posamezniki o namenu snemanja izčrpno obveščeni ter da se posameznikom zagotovijo vse informacije po 13. členu Splošne uredbe. 
Vse odločbe Informacijskega pooblaščenca so na voljo na tej povezavi.