Obdelava osebnih podatkov za namene izvedbe projekta

by | Dec 12, 2022 | Novice

Kot pogoj za financiranje projektov lahko plačnik od prejemnika financiranjazahteva predložitev osebnih podatkov udeležencev projekta npr. podpisane liste ter fotografije. Informacijski pooblaščenec je pojasnil, da mora upravljavec vedno najprej ustrezno določiti pravno podlago. Potencialno bi, glede na dejanske okoliščine, pravno podlago lahko predstavljal zakoniti interes ali pogodbeno razmerje, najverjetneje pa bi pravno podlago predstavljala privolitev.

Kot vedno morajo biti posamezniki seznanjeni z informacijami o obdelavi osebnih podatkov (informacije po 13. členu Splošne uredbe), privolitev pa mora izpolnjevati vse predpisane zahteve. V konkretnem primeru, bi posamezniki morali biti seznanjeni predvsem s konkretnimi nameni fotografiranja in nadaljne uporabe osebnih podatkov, o zunanjih uporabnikih osebnih podatkov (torej, da bodo fotografije in drugi podatki posredovani plačniku) ter o roku hrambe.  

Celotno mnenje Informacijskega pooblaščenca številka 07121-1/2022/1302 z dne 28.11.2022 je na voljo na tej povezavi.