Nadzorna plošča

by | Jan 4, 2023 | NadzornaPlošča

Po prijavi v sistem v nadzorni plošči vidite različne sklope podatkov. Osnovni podatki so podatki o podjetju. Drugi zavihek so podatki o uporabnikih in stanje vaših Evidenc dejavnosti obdelave in Pogodbenih obdelovalcev. Zavihek Več informacij je vezan na aktivnosti, ki se letno izvajajo na področju varstva osebnih podatkov. Zavihka Odprti varnostni dogodki in Zadnje spremembe pa sta namenjena boljšemu pregledu nad dogodki v vašem podjetju.