Pogodbeni obdelovalci

by | Jan 4, 2023 | Pogodbeni obdelovalci

Modul Pogodbeni obdelovalci je namenjen upravljanju vaših obdelovalcev osebnih podatkov. Na ta način dobite podroben pregled nad obdelovalci. Poskusimo na primeru dodati pogodbenega obdelovalca.

Pod naziv vpišete davčno številko ali ime, sistem išče med vsemi zavezanci. V primeru ko gre za podjetje izven naših meja ali sistem še nima vpisanih to prosimo sporočite svojemu DPO svetovalcu.

Vpišete datum sklenitve in poteka pogodbe, ter vašo oznako pogodbe, če uporabljate svoj sistem za verzije. Opis podlage za obdelavo podatkov je recimo pogodba o sodelovanju. Pod Dodatno vpišemo ali subjekt obdeluje posebne oblike osebnih podatkov. Datum vpisa je polje ko ste vpisali obdelovalca v sistem. Polja Datum zadnjega pregleda, Obseg podatko in Tveganje pa določite skupaj z vašim DPO svetovalcem. Pod zavihek Priponke se dodajo pogodbe z obdelovalcem in ostali dokumenti. Zavihek seznami evidenc pa je povezan z naslednjim modulom.