Pridobitev zdravstvene dokumentacije 

by | Feb 10, 2023 | Novice

Na Informacijskega pooblaščenca je bilo naslovljeno vprašanje, ali za pridobitev zdravstvene dokumentacije pokojnega zadostuje zgolj vlagateljičina navedba, da je njegova partnerka.

Pravico do seznanitve z zdravstveno dokumentacijo po pacientovi smrti ureja 42. člen Zakona o pacientovih pravicah (ZPacP). Po pacientovi smrti ima pravico do seznanitve z njegovo zdravstveno dokumentacijo tudi pacientov zunajzakonski partner, vendar mora zunajzakonsko zvezo dokazati. Zakon ne določa natančnih pravil, kdaj se zveza šteje za zunajzakonsko, zato mora izvajalec zdravstvene dejavnosti v konkretnem primeru sam odločiti o obstoju in posledično utemeljenosti zahtevka. Pavšalno zatrjevanje obstoja zunajzakonske skupnosti torej naj ne bi zadoščalo. 

Celotno mnenje Informacijskega pooblaščenca številka 07120-1/2022/441 z dne 5. 12. 2022 je dostopno tukaj