Izvajanje videonadzora po ZVOP-2 

by | Feb 24, 2023 | Novice

76. člen ZVOP-2 določa, da mora obvestilo o izvajanju videonadzora med drugim vsebovati tudi informacije o posebnih vplivih obdelave, zlasti nadaljnje obdelave. Postavi se vprašanje, kaj se sploh šteje za “poseben vpliv obdelave”. Informacijski pooblaščenec je v svojem mnenju pojasnil, da niti iz zakona, niti iz obrazložitve predloga zakona, ni jasno kaj točno je zakonodajalec predvidel kot »poseben vpliv obdelave«. Glede na povedano, Informacijski pooblaščenec pojasnjuje, da prakse na tem področju še nima in da bo presojo te določbe, lahko izvedel šele v okviru konkretnega inšpekcijskega postopka.

Celotno mnenje Informacijskega pooblaščenca številka 07121-1/2023/205 z dne 17. 2. 2023 je dostopno tukaj.

Informacijski pooblaščenec je prav tako pojasnil, da se videonadzor v živo šteje za obdelavo osebnih podatkov, pod pogojem, da so posamezniki na posnetkih oziroma živi sliki določljivi, oziroma jih je mogoče na podlagi posnetkov identificirati. V tem primeru moramo za izvajanje žive slike imeti ustrezno in zakonito pravno podlago.

Celotno mnenje Informacijskega pooblaščenca številka 07121-1/2023/200 z dne 16. 2. 2023 je dostopno tukaj.

Spremljanje žive slike je po dosedanji praksi Informacijskega pooblaščenca dopustno samo v primeru, ko je to nujno za varovanje premoženja in zagotavljanje varnosti ljudi, kar pa je mogoče zagotoviti samo s stalnim spremljanjem videonadzora s strani pooblaščene osebe, npr. varnostnika. Informacijski pooblaščenec je v svojih odločbah o prekršku večkrat poudaril, da spremljanje žive slike ne more biti prepuščeno npr. direktorju oz. drugim pooblaščenim osebam, ki lahko dogajanje spremljajo, ko imajo čas. Prenos žive slike ali dostop do posnetkov izven delovnih prostorov, preko prenosnih računalnikov ali mobilnih telefonov je po mnenju Informacijskega pooblaščenca nedopusten. 

Več informacij in dodatna pojasnila najdete na portalu https://app.datainfodpo.com v dokumentu: Priporočila za izvajanje videonadzora po ZVOP-2.