Ustreznost obstoječih privolitev

by | Feb 24, 2023 | Novice

Na informacijskega pooblaščenca je bilo naslovljeno vprašanje, ali morajo upravljavci na podlagi ZVOP-2 ponovno pridobiti privolitve strank. Informacijski pooblaščenec je pojasnil, da če so bile privolitve zbrane in usklajene s Splošno uredbo o varstvu podatkov, novih privolitev ni potrebno pridobivati, niti dopolnjevati njihove vsebine. ZVOP-2 ureditev privolitev namreč ne spreminja. 

Če se obstoječe privolitve sklicujejo na ZVOP-1 ali vsebujejo njegove določbe, to v ničemer ne vpliva na veljavnost in relevantnost privolitev, saj gre za nebistveno sestavino privolitve, poleg tega pa je bil ZVOP-1 veljaven predpis v času nastanka privolitve.

Celotno mnenje Informacijskega pooblaščenca številka 07121-1/2023/99 z dne 30. 1. 2023 je dostopno tukaj.