Snemanje telefonskih pogovorov v javnem sektorju

by | Mar 10, 2023 | Novice

Informacijski pooblaščenec je prejel vprašanje, ali se v javnem sektorju lahko uvede snemanje telefonskih pogovorov zaradi neprimerne verbalne komunikacije v telefonskih pogovorih, kot so grožnje, žalitve in izsiljevanje. Zakon o elektronskih telekomunikacijah (ZEKom-2) ureja snemanje telefonskih klicev, pri čemer je snemanje in prestrezanje komunikacij brez soglasja uporabnikov načeloma prepovedano. Izjema v javnem sektorju obstaja v primerih ko se snemanje uvede za izvajanje obveščevalnih in varnostnih nalog, nalog policije, obrambe in zaščite ter reševanja in pomoči.

Informacijski pooblaščenec je ocenil, da zaščita pred neprimerno verbalno komunikacijo ni med nameni, zaradi katerih bi bilo snemanje telefonskih pogovorov dovoljeno. V primeru, da bi snemanje temeljilo na privolitvi posameznika, pa mora upravljavec zagotoviti prostovoljnost privolitve in obvestiti vse udeležence o namenu snemanja ter jim omogočiti zavrnitev snemanja brez posledic. V primeru, kjer je nasprotna stranka v neenakem položaju, pa bi privolitev lahko bila problematična.

Celotno mnenje Informacijskega pooblaščenca številka 7120-1/2023/111 z dne 7. 3. 2023 je dostopno tukaj