Napoved usklajene skupne akcije nadzora glede imenovanja DPO

by | Mar 24, 2023 | Novice

Informacijski pooblaščenec je napovedal, da se bo v letošnjem letu izvajala skupna akcija nadzora imenovanja in položaja pooblaščenih oseb za varstvo podatkov (DPO). V skupni akciji Evropskega odbora za varstvo podatkov bo sodelovalo 26 nadzornih organov (Informacijskih pooblaščencev evropskih držav, vključno z Evropskim nadzornikom za varstvo podatkov). V okviru skupne akcije se bo ugotavljalo, ali imajo pooblaščene osebe za varstvo podatkov v organizacijah zagotovljen položaj, kot ga predpisuje Splošna uredba o varstvu podatkov ter Zakon o varstvu podatkov ZVOP-2. 

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov se imenuje na podlagi poklicnih odlik in zlasti strokovnega znanja o zakonodaji in praksi na področju varstva podatkov. Upravljavec in obdelovalec morata zagotoviti, da je Pooblaščena oseba za varstvo podatkov ustrezno in pravočasno vključena v vse zadeve v zvezi z varstvom osebnih podatkov. Prav tako ji morajo biti zagotovljena sredstva, potrebna za opravljanje nalog, in dostop do osebnih podatkov in dejanj obdelave, ter ohranjanje njenega strokovnega znanja. Pooblaščena oseba za varstvo podatkov pri opravljanju svojih nalog ne sme prejemati nobenih navodil, prav tako pa ne sme biti v nasprotju interesov. V javnem sektorju se šteje, da je določena oseba v nasprotju interesov, če je določena kot upravljavec informacijskega sistema, skrbnik informacijskega sistema ali vodja informacijske varnosti, ima položaj predstojnika v osebi javnega sektorja, če je član organov upravljanja ali nadzora pri upravljavcu ali obdelovalcu, če njene druge naloge vključujejo sistemsko odločanje o obdelavi osebnih podatkov pri upravljavcu ali obdelovalcu ali če zastopa upravljavca oziroma obdelovalca v sodnih ali arbitražnih postopkih v zvezi z vprašanji varstva osebnih podatkov. 

Z namenom ugotavljanja ali imajo Pooblaščene osebe v svojih organizacijah ustrezen položaj ter ali so jim zagotovljeni ustrezni pogoji in viri, bodo nadzorni organi skupno akcijo nadzora izvajali na več načinov:

  • s pošiljanjem vprašalnikov Pooblaščenim osebam za pomoč pri ugotavljanju, ali bi bil formalen nadzor nad upravljavcem upravičen,
  • s formalnimi nadzori ter
  • s spremljanjem tekočih formalnih nadzorov.

Nadzorni organi se bodo nato odločili o nadaljnjih nacionalnih nadzorih in izvršilnih ukrepih. Vsem svetujemo, da se o teh vprašanjih pogovorite s svojo Pooblaščeno osebo za varstvo podatkov. Svojim strankam sporočamo, da glede omenjene skupne akcije ne pričakujemo zapletov ter da jih bomo o dogodkih sproti obveščali. Če pa katera izmed naših strank prejme dopis na to temo, prosimo, da nas obvestite.

Obvestilo Informacijskega pooblaščenca je dostopno na povezavi: https://www.ip-rs.si/novice/za%C4%8Detek-usklajene-skupne-akcije-nadzora-glede-vloge-poobla%C5%A1%C4%8Denih-oseb-za-varstvo-podatkov-1678888131