Sprememba glede dopustnosti fotografiranja dogodka

by | Apr 6, 2023 | Novice

Do uveljavitve ZVOP-2 je veljalo, da mora upravljavec, ki želi fotografirati udeležence svojega dogodka, razpolagati s privolitvijo posameznikov, oziroma je zato imel ustrezen zakoniti interes.

Tretji odstavek 93. člena ZVOP-2 pa določa: “Za namene obveščanja javnosti sme oseba javnega ali zasebnega sektorja obdelovati, vključno z objavo, osebna imena, nazive, fotografije in videoposnetke posameznikov, pridobljene na dogodkih, ki jih v okviru svojih nalog, pristojnosti ali dejavnosti organizira ta oseba, če posameznik te obdelave ni prepovedal.”

Navedeno pomeni, da mora biti posamezniku dana možnost, da fotografiranje zavrne, npr. da se o tem izjavi ob vstopu, če pa te možnosti ne izkoristi, se ga lahko fotografira in fotografije tudi javno objavi na spletnih straneh organizatorja dogodka.