Privolitev za objavo fotografij mladoletnih otrok v primeru dodeljenih stikov

by | Maj 5, 2023 | Novice

Na Informacijskega pooblaščenca je bilo naslovljeno vprašanje, ali zadostuje, da privolitev za učence podpiše zgolj eden izmed staršev. V konkretnem primeru je bilo pojasnjeno, da je bilo skrbništvo dodeljeno enemu izmed staršev, drugemu staršu pa so bili dodeljeni stiki z mladoletnima otrokoma.

Družinski zakonik (DZ) določa, da starševska skrb pripada skupaj obema staršema. 151. člen Družinskega zakonika (DZ) določa: “Kadar starši ne živijo skupaj in otrok ni zaupan v varstvo in vzgojo obema od staršev, odločata o vprašanjih, ki bistveno vplivajo na njegov razvoj, sporazumno in v skladu s koristjo otroka. Če se sama o tem ne sporazumeta, jima pri sklenitvi sporazuma pomaga center za socialno delo, na njuno željo pa tudi mediatorji.” Dalje: “Tisti od staršev, ki mu je otrok zaupan v varstvo in vzgojo, odloča o vprašanjih otrokovega dnevnega življenja in o otrokovem stalnem prebivališču, če s tem ne posega na vprašanja, ki bistveno vplivajo na otrokov razvoj.” 

Opazimo, da je bistveno vprašanje, ali bi se lahko podaja privolitve za objavo fotografij (ali drugih podatkov) uvrstila pod “vprašanje, ki bistveno vpliva na otrokov razvoj”, v tem primeru, bi privolitev morala podati oba starša. Presoja, ali gre za takšno vprašanje se presoja v vsakem primeru posebej. Sodna praksa na tem področju je zelo skopa.

Informacijski pooblaščenec pojasnjuje, da mora biti privolitev, ki jo starša podata upravljavcu javnega sektorja vsekakor sporazumna, vendar verjetno ni nujno, da oba starša formalno podpišeta privolitev. Odločitev lahko starša sprejmeta sporazumno, nato pa eden od staršev poda privolitev v imenu obeh. Upravljavec bi se sicer, zaradi stabilnosti privolitev, lahko odločil, da bo zbiral podpise obeh staršev, kar je še posebej priporočljivo, ko je upravljavec seznanjen z dejstvom, da odločitev ni bila sprejeta sporazumno (torej izve za nasprotovanje enega izmed staršev).

Na tem mestu pa vas opozarjamo še na novo določbo in sicer 3. odstavek 93. člena ZVOP-2, ki se glasi: “Za namene obveščanja javnosti sme oseba javnega ali zasebnega sektorja obdelovati, vključno z objavo, osebna imena, nazive, fotografije in videoposnetke posameznikov, pridobljene na dogodkih, ki jih v okviru svojih nalog, pristojnosti ali dejavnosti organizira ta oseba, če posameznik te obdelave ni prepovedal.” Opazimo, da ko gre za fotografiranje dogodkov, ki jih organizira upravljavec, ta ne rabi pridobiti privolitve vseh posameznikov, ampak jim zgolj omogočiti, da takšno obdelavo prepovejo.

Celotno mnenje Informacijskega pooblaščenca številka 07121-1/2023/559 z dne 25. 4. 2023 je dostopno tukaj