Letno poročilo Informacijskega pooblaščenca

by | Maj 31, 2023 | Novice

Informacijski pooblaščenec je izdal letno poročilo 2022. Iz smernic izhaja, da je Informacijski pooblaščenec leta 2022 zaradi suma kršitev določb Splošne uredbe in/ali ZVOP-1 vodil skupno 1030 inšpekcijskih zadev, od tega 282 inšpekcijskih postopkov v javnem sektorju. 20 ji je bilo uvedenih po uradni dolžnosti in 262 na podlagi prejetih prijav. V zasebnem sektorju je bilo uvedenih 748 prekrškovnih postopkov, od tega jih je Informacijski pooblaščenec na lastno pobudo uvedel 11, na podlagi prejetih prijav pa 737. Največ prijav suma kršitve varstva osebnih podatkov (242) se je nanašalo na nezakonito razkrivanje, oz. posredovanje osebnih podatkov nepooblaščenim osebam ter nezakonito obdelavo osebnih podatkov. Na drugem mestu je bilo nezakonito zbiranje oz. zahtevanje osebnih podatkov. Na tem mestu vas posebej opozarjamo na načelo najmanjšega obsega podatkov, v skladu s katerim lahko zbiramo samo tiste osebne podatke, ki so  ustrezni, relevantni in omejeni na to, kar je potrebno za namene, za katere se obdelujejo. Nezakonito izvajanje videonadzora je bilo na tretjem mestu, s skupaj 155 prijavami.

Uvedenih je bilo 119 postopkov o prekršku, od tega 39 zoper pravne osebe javnega sektorja in njihove odgovorne osebe, 48 zoper pravne osebe zasebnega sektorja in njihove odgovorne osebe, 32 pa zoper posameznike (tudi odgovorne osebe državnih organov in samoupravnih lokalnih skupnosti). Izdanih je bilo 116 odločb o prekršku (75 glob in 41 opominov) ter 82 opozoril. Med najpogostejšimi kršitvami je bila nezakonita obdelava osebnih podatkov, neustrezno zavarovanje osebnih podatkov ter nezakonito izvajanje videonadzora. Na vodenje prekrškovnih postopkov in izrekanje sankcij je bistveno vplivala zamuda pri sprejetju ZVOP-2.

Celotno Letno Poročilo Informacijskega pooblaščenca 2022 je dosegljivo tukaj.