Pregledovanje odhodnih klicev zaposlenih

by | Jun 30, 2023 | Novice

Na Informacijskega pooblaščenca je bilo naslovljeno vprašanje, ali lahko delodajalec pregleduje odhodne klice zaposlenih. V konkretnem primeru se je postavilo vprašanje ali lahko Pošta preveri, ali je pismonoša pred dostavo poklical naslovnika.

Informacijski pooblaščenec je pojasnil, da je preverjanje klicanih številk (telefonska številka, datum in čas ter tip zveze), ki se nanašajo na delovne naloge na službenem telefonu, dopustno, če je predhodno klicanje naslovnikov za določene pošiljke utemeljena delovna obveznost in da pismonoša nadrejenemu pokaže zgolj podatke o relevantnih odhodnih službenih klicih, v skladu z delodajalčevimi predhodno postavljenimi kriteriji, tj. po izbranih telefonskih številkah naslovnikov na določen dostavni dan.

Celotno mnenje Informacijskega pooblaščenca številka 07121-1/2023/822 z dne 16.06.2023 je dostopno tukaj

Navedeno mnenje je relevantno tudi za organizacije z drugim področjem delovanja. Delodajalcu je v interesu, da preveri ali se delovne naloge zaposlenih opravijo korektno, vendar pa mora pri zasledovanju tega cilja v čim večji meri spoštovati delavčevo zasebnost.