Izrečena visoka globa na področju izvajanja videonadzora

by | Avg 18, 2023 | Novice

Informacijski pooblaščenec je obravnaval novo kršitev na področju videonadzora. V odločbi o prekršku številka ​​0603-29/2023/6 z dne 27. 6. 2023 je bila odgovorni osebi pravne osebe izrečena skupna globa v višini 3.500 EUR in 350 EUR sodne takse, pravni osebi pa skupna globa v višini 15.000 EUR ter 1.500 EUR sodne takse. 

Kršitelj o izvajanju videonadzora ni objavil obvestila, ki bi posamezniku pred vstopom v videonadzorovano območje omogočilo, da bi se z izvajanjem videonadzora lahko seznanil in posledično vstopu odpovedal.

Prav tako ni bilo zagotovljeno zavarovanje videonadzornega sistema, ki bi nepooblaščenim osebam onemogočilo nepooblaščeno razkritje in dostop do posnetkov. Dostop do snemalnika videonadzornega sistema namreč ni bil zavarovan na način, da bi bil dostop do žive slike videonadzornega sistema omogočen zgolj pooblaščenim osebam z vpisom gesla in uporabniškega imena, ampak je bi tal omogočen vsem mimoidočim v prostoru pred vstopom v proizvodne prostore. Sprotno spremljanje žive slike videonadzornega sistema je bilo omogočeno tudi preko telefona. 

Dalje, kršitelj je videonadzor izvajal v svojih delovnih prostorih, kjer zaposleni delajo na svojih delovnih mestih, izvajanje videonadzora pa ni bilo nujno potrebno za varnost ljudi ali premoženja ali preprečevanje kršitev na področju poslovnih skrivnosti. Namen, zaradi katerega se je videonadzor izvajal, to je varovanje ljudi in premoženja, logotipov naročnikov in orodij za njihovo izdelavo, bi se v teh delovnih prostorih lahko dosegel tudi z milejšimi in učinkovitejšimi sredstvi kot z videonadzorom znotraj teh delovnih prostorov in s snemanjem delovnih mest ter brez tako invazivnega posega v pričakovano zasebnost zaposlenih na delovnem mestu (npr. z videonadzornim sistemom, ki bi bil usmerjen in bi spremljal zgolj dogajanje na vhodih v delovne prostore, zaklepanjem prostorov, ko v njih ni zaposlenih, itd.)
Vse odločbe Informacijskega pooblaščenca so na voljo na tej povezavi.