Posredovanje osebnih podatkov iz matičnega registra

by | Avg 31, 2023 | Novice

Na Informacijskega pooblaščenca je bilo naslovljeno vprašanje glede dopustnosti posredovanja osebnih podatkov iz matičnega registra. 

Posredovanje osebnih podatkov posamezniku iz matičnega registra ureja Zakon o matičnem registru (ZMatR), bodisi za pridobitev potrdila na podlagi 28. člena ali širše glede pridobivanja podatkov za žive ali umrle na podlagi 29. člena. Posameznik lahko zase podatke pridobi v obliki izpiska ali vpogleda. Podatki o posamezniku zajemajo tudi podatke o drugih, z njim povezanih oseb (starši, otroci, zakonec). 

Informacijski pooblaščenec pa dodatno pojasnjuje, da ZMatR ni edina obstoječa pravna podlaga. 39. člen Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) namreč predstavlja samostojno pravno podlago za posredovanje osebnih podatkov s strani določenih oseb javnega sektorja (registra stalnega prebivalstva, matičnega registra, evidenc registriranih vozil in centralnega registra prebivalstva). Posredovanje osebnih podatkov v skladu s tem členom je dopustno le pod pogojem, da prosilec izkaže zakoniti interes za dostop do podatkov, in sicer če podatke potrebuje za uveljavljanje pravic pred osebami javnega sektorja.

9. člen ZVOP-2 določa tudi samostojno pravno podlago za pridobivanje osebnih podatkov umrlih. Upravljavec lahko te podatke posreduje tistim prosilcem, ki izkažejo pravni interes za uveljavljanje pravic pred subjekti javnega sektorja, oziroma njihovemu zakoncu, zunajzakonskemu partnerju, otrokom, staršem ali dedičem, če pokojnik upravljavcu ni pisno prepovedal posredovanja podatkov.
Celotno mnenje Informacijskega pooblaščenca številka 07120-1/2023/375 z dne 7. 8. 2023 je dostopno tukaj.