Posredovanje podatkov iz evidence o izrabi delovnega časa na privatni elektronski naslov delavca

by | Okt 26, 2023 | Novice

Na Informacijskega pooblaščenca je bilo naslovljeno vprašanje, ali je za posredovanje podatkov iz evidence o izrabi delovnega časa v skladu z novelo Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV) na zasebni elektronski naslov delavca, potrebna njegova privolitev. 

ZEPDSV v četrtem odstavku 19. člena določa, da delodajalec delavcu zagotavlja vpogled v njegove podatke iz evidence ter ga pisno obvesti o teh podatkih za pretekli mesec do konca plačilnega dne. Delodajalec lahko obveznost pisne obvestitve izpolni na več načinov: (1) s pisnim obvestilom, posredovanim na elektronski naslov, ki mu ga zagotavlja kot delodajalec, (2) z zagotavljanjem neposrednega elektronskega dostopa delavca do evidence ali (3) na drug način ob spoštovanju zahteve glede pisnosti obvestila in relevantnih določb s področja varstva osebnih podatkov. 

Obdelava delavčevega zasebnega elektronskega naslova in posredovanje podatkov iz evidence sta dopustna samo v primeru, kadar zanju obstaja zakonita pravna podlaga. Ena izmed pravnih podlag je privolitev posameznika. 

Skladno s Splošno uredno je privolitev vsaka prostovoljna, izrecna, informirana in nedvoumna izjava volje posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki. V delovnih razmerjih, kjer obstaja očitno neravnotežje med strankami, je še posebej potrebno poudariti, da privolitev ni prostovoljna, če posameznik nima možnosti dejanske ali prostovoljne izbire ali privolitve ne more zavrniti ali preklicati brez negativnih posledic. Če se delodajalec odloči, da bo obvestila o podatkih iz evidence pošiljal na zasebne naslove delavcev, mora delavcem omogočiti, da zavrnejo takšen način pošiljanja obvestila brez posledic za delovno razmerje ter jim zagotoviti drug način pisnega obveščanja o podatkih iz evidence. Delavec lahko dano privolitev kadarkoli prekliče. 

Vzorec Izjave o privolitvi zaposlenega, vam je kadarkoli dostopen na našem Portalu za varstvo osebnih podatkov.

Celotno mnenje Informacijskega pooblaščenca številka 07121-1/2023/1339 z dne 24. 10. 2023 je dostopno tukaj