Dostop do osebnih podatkov s strani zaupnika

by | Dec 8, 2023 | Novice

Na Informacijskega pooblaščenca je bilo naslovljeno vprašanje ali je zaupnik po Zakonu o zaščiti prijaviteljev (ZZPri) upravičen do neposrednega dostopa do osebnih podatkov zaposlenih zaradi zagotavljanja anonimnosti ali le do posrednega dostopa, torej na zahtevo.

Kot za vsako obdelavo, mora tudi za obdelavo osebnih podatkov s strani zaupnika po ZZPri obstajati zakonita pravna podlaga. Tretji odstavek ZZPri določa, da se osebe, ki obravnavajo prijavo in ki so pooblaščene za odpravo kršitev, smejo v ta namen obdelovati osebne podatke, ki so potrebni za preiskovanje kršitve, za obvladovanje posledic kršitve in za odpravo kršitve ter zaščito prijavitelja. Dalje, peti odstavek določa, da se osebni podatki, za katere je očitno, da niso potrebni za obravnavo prijave, ne zbirajo. Če se takšni podatki zberejo pomotoma, se brez nepotrebnega odlašanja izbrišejo. V skladu z 9. členom ZZPri mora zavezanec sprejeti notranji akt, v katerem med drugim opiše notranjo pot za prijavo ter opredeli postopek prejema notranje prijave in njene obravnave. 

V skladu z ZZPri in načelom najmanjšega obsega podatkov ter omejitve namena se lahko zaupnik seznani le s tistimi osebnimi podatki zaposlenih, ki so ustrezni, relevantni in omejeni na to, kar je potrebno za namen obravnave konkretne prijave po ZZPri. Povedano drugače, zaupnik se lahko seznani samo s tistimi osebnimi podatki, ki jih za obravnave določene prijave nujno potrebuje. Zaupnik podatkov ne sme zbirati na zalogo ne glede na to, ali podatke pridobiva na zahtevo ali ima omogočen neposreden dostop do evidenc zaposlenih. Upravljavec mora vzpostaviti primerno tehnično izvedbo dostopa do podatkov, ki jih zaupnik potrebuje za izvajanje svojih nalog, pri tem pa zagotoviti ustrezno raven varnosti osebnih podatkov in zaupnost prijaviteljev. 

Celotno mnenje Informacijskega pooblaščenca številka 07120-1/2023/510 z dne 30. 11. 2023 je dostopno tukaj.

Zakon o zaščiti prijaviteljev (ZZPri) je postavil nove zahteve za zavezance v zasebnem sektorju, ki jih je treba izpolniti do 17. decembra 2023, da bi se izognili morebitnim prekrškom. Če tega še niste uredili, je zdaj skrajni čas. Zavezanci po ZZPri so podjetja v zasebnem sektorju, ki zaposlujejo med 50 in 249 oseb. Če želite izvedeti več o naši ponudbi nas pokličite na telefonsko številko 02 620 43 00 ali nam pišite na naslov info@datainfo.si. Z veseljem vam bomo pomagali in skupaj zagotovili, da boste izpolnjevali vse obveznosti po Zakonu o zaščiti prijaviteljev.