Pošiljanje zdravstvenih osebnih podatkov pacientom z navadno poštno pošiljko

by | Dec 8, 2023 | Novice

Na Informacijskega pooblaščenca je bilo naslovljeno vprašanje ali je dopustno zdravstvene podatke pacientom pošiljati po navadni pošti. Zdravstvena dokumentacija posameznika, ki je na Informacijskega pooblaščenca naslovil to vprašanje, se je namreč izgubila.

Informacijski pooblaščenec je pojasnil, da pravila varstva osebnih podatkov točno ne določajo načina posredovanja osebnih podatkov. Pri pošiljanju zdravstvenih osebnih podatkov so zaradi večje varnosti in možnosti sledenja bolj priporočljive poštne pošiljke, kot so “priporočeno”, “priporočeno s povratnico” ali po kurirju, predvsem ko gre za pošiljanje bolj tveganih pošiljk, na primer za pošiljanje originalne zdravstvene dokumentacije ali za pošiljanje velike mase zdravstvenih osebnih podatkov ali zelo občutljivih osebnih podatkov ali v primeru, ko se je treba prepričati, da se pošiljka vroči točno določeni osebi.

Navadne poštne pošiljke se uporabljajo zlasti pri masovnem pošiljanju neoriginalne zdravstvene dokumentacije, pri kateri izguba podatkov nima najhujših posledic za izvajalca in pacienta. Ko upravljavec pošiljko pravilno odpremi, več ne more vplivati na varnost pri nadaljnjem ravnanju s pošiljko, lahko pa se zanese na ustavno zagotovljeno varovanje tajnosti pisem. Tudi zahteva po zagotavljanju t.i. sledljivosti oziroma vodenju dnevnikov sledljivosti velja do trenutka odpreme, saj izvajalec po tem zanjo več ne odgovarja
Celotno mnenje Informacijskega pooblaščenca številka 07121-1/2023/1515 z dne 30. 11. 2023 je dostopno tukaj.