Obveščanje posameznikov o obdelavi osebnih podatkov

by | Apr 26, 2024 | Novice

Informacijski pooblaščenec je pojasnil, da je vsak upravljavec dolžan pred samo obdelavo posameznike seznaniti z informacijami glede obdelave njihovih osebnih podatkov, med drugim tudi glede namena obdelave ter obdobja hrambe podatkov. Način na katerega bo upravljavec seznanil posameznike ni jasno predpisan, informacije pa morajo biti predstavljene v jedrnati, pregledni, razumljivi in lahko dostopni obliki. Glavni namen ustreznega obveščanja posameznikov pred samo obdelavo osebnih podatkov je posameznikom zagotoviti dejansko možnost izbire, ali bodo svoje osebne podatke upravljavcu  posredovali ali ne. V primerih, ko je obdelava osebnih podatkov potrebna zaradi izpolnjevanja zakonskih obveznosti, pa je nujno posameznike vsaj seznaniti, kako in zakaj se njihove osebne podatke obdeluje. Posamezniki lahko od upravljavca zahtevajo seznanitev z lastnimi osebnimi podatki ter z informacijami glede obdelave. 

Celotno mnenje Informacijskega pooblaščenca št. 07121-1/2024/448 z dne 16.04.2024 je na voljo tukaj. 

Seznanitev posameznikov o obdelavi osebnih podatkov je ena izmed temeljnih obveznosti glede obdelave osebnih podatkov. Glede na naravo same obdelave jo izvedemo na različne načine npr. z objavo Politike zasebnosti, z objavo obvestila o izvajanju videonadzora, z obvestilom za zaposlene ali s kratkim pojasnilom o obdelavi osebnih podatkov v postopku njihove pridobitve.