Zavezujoče mnenje glede modelov privolitve “privoli ali plačaj”

by | Apr 26, 2024 | Novice

Evropski odbor za varstvo podatkov (EOVP) je na plenarnem zasedanju 17. 4. 2024 sprejel zavezujoče mnenje v skladu s 64(2) členom Splošne uredbe o varstvu podatkov, kjer je obravnaval problematiko veljavnosti privolitve za obdelavo osebnih podatkov v kontekstu modelov “privoli ali plačaj”, ki jih uporabljajo velike spletne platforme.

V mnenju je EOVP poudaril, da pridobitev ustreznega soglasja upravljavca ne odvezuje spoštovanja vseh načel varstva osebnih podatkov in drugih obveznosti iz Splošne uredbe. Ključno je, da upravljavci ohranjajo spoštovanje načel nujnosti, sorazmernosti, omejitve namena, minimalne obdelave podatkov in poštenosti.

Velike spletne platforme ne morejo izpolniti zahtev za veljavno privolitev, če uporabnikom ponujajo zgolj možnost med privolitvijo v obdelavo osebnih podatkov za namene vedenjskega oglaševanja ali plačilom.

Pri razvoju alternativ k storitvam z vedenjskim oglaševanjem bi morale velike spletne platforme preučiti možnost zagotavljanja brezplačne »enakovredne alternative«. Če se odločijo za zaračunavanje dostopa do »enakovredne alternative«, bi morale preučiti tudi možnost ponudbe dodatne brezplačne alternative brez vedenjskega oglaševanja.

“Enakovredna alternativa” pomeni alternativno različico storitve, ki ne vključuje obdelave osebnih podatkov za namene vedenjskega oglaševanja. Plačilo ne sme preprečiti resnične izbire ob upoštevanju zahtev veljavne privolitve in načel varstva osebnih podatkov, zlasti načela poštenosti.
Več informacij je na voljo tukaj.