Izrekanje glob zaposlenim

by | Maj 21, 2024 | Novice

Informacijski pooblaščenec je obravnaval več bistveno enakih kršitev varstva osebnih podatkov s področja neupravičenih vpogledov. 

V odločbi številka 0609-29/2024/9 je bilo kršitelju (zaposlenemu v organizaciji) očitano, da je z dodeljenim uporabniškim imenom izvedel priklic in vpogledal v osebne podatke v osebne podatke (ime, priimek, naslov, datum rojstva, davčna številka in višina popusta …), čeprav dostopa do podatkov ni potreboval v okviru svojih delovnih nalog. S tem je kršil načelo zakonitosti in omejitve namena. V podatke je vpogledal 30-krat (gre za po en vpogled v podatke posameznikov na dan), kar pomeni, da je storil 30. prekrškov, za katere je bila izrečena enotna globa 1.070 EUR (namesto 30 x 200 EUR) in 107 EUR sodne takse. 

V odločbi številka 0609-23/2024/3, je bila posamezniku za sedemnajst prekrškov izrečena enotna globa 680 EUR (namesto 17 x 200) in 68 EUR sodne prakse

V odločbi številka 0609-30/2024/3, je bila posamezniku za štiri prekrške izrečena enotna globa 290 EUR (namesto 4 x 200 EUR) in 40 EUR sodne takse.

Vse odločbe Informacijskega pooblaščenca so na voljo na tej povezavi.

Globe za neupravičene vpoglede v osebne podatke se pogosto izrekajo v zdravstvu oziroma policij. Iz navedenih odločb o prekršku pa je mogoče sklepati, da gre za drugo, verjetno tržno dejavnost. Svetujemo vam, da ste pri obdelavi osebnih podatkov vedno pozorni na pravno podlago, npr. da obdelujete podatke, ki jih potrebujete za opravljanje svojih delovnih nalog. Dejstvo, da imate dostop do zbirke podatkov, še ne pomeni, da jih lahko tudi obdelujete (npr. vpogledate v osebne podatke posameznikov).