Snemanje uradnih oseb s strani posameznikov

by | Maj 21, 2024 | Novice

Na informacijskega pooblaščenca je bilo naslovljeno vprašanje ali je dopustno, da posameznik snema uradno osebo v upravnem območju ter posnetek z namenom zaničevanja objavi na socialnih omrežjih.

Informacijski pooblaščenec je pojasnil, da se posameznik, ki javno objavi posnetek na način, da je prosto dostopen vsem, ne samo njegovemu zasebnemu krogu, ne more sklicevati na “zasebno rabo”. Kar pomeni, da pri objavi posnetkov, ki so javno dostopni, postane upravljavec osebnih podatkov in mora za obdelavo osebnih podatkov razpolagati z ustrezno pravno podlago in upoštevati temeljna načela varstva osebnih podatkov ter posameznikom zagotoviti vse potrebne informacije, kot to določa 13. in 14. člen Splošne uredbe. 

ZVOP-2 ureja tako obdelavo osebnih podatkov, npr. fotografij in videoposnetkov, pridobljenih na dogodkih (tretji odstavek 93. člena ZVOP-2), kot tudi varstvo svobode izražanja (73. člen ZVOP-2). 

Drugi odstavek 73. člena ZVOP-2 (med drugim) določa, da se lahko osebni podatki za namene resne kritike oz. obrambe kakšne pravice ali varstva upravičene koristi obdelajo, objavijo ali drugače razkrijejo, če:

1.      je posameznik za obdelavo, objavo ali razkritje osebnih podatkov dal privolitev;

2.      je posameznik osebne podatke že javno objavil ali dal na razpolago javnosti;

3.      so osebni podatki na zakonit način že bili dostopni javnosti;

4.      so bili osebni podatki pridobljeni na podlagi prisotnosti posameznika na javno dostopnih krajih ali dogodkih, kjer posameznik glede na vse okoliščine ne more razumno pričakovati varstva zasebnosti, ter na način, ki ne pomeni občutnega posega v razumno pričakovano zasebnost;

5.      gre za zakonito objavo mnenja ali vrednostne ocene, kjer je objava osebnih podatkov nujna za utemeljitev tega mnenja ali vrednostne ocene;

6.      so bili osebni podatki pridobljeni na drug zakonit način;

7.      javni interes po obveščanju javnosti, pravica do obveščenosti ter svoboda izražanja prevladajo nad upravičenimi interesi varstva zasebnosti in drugih osebnostnih pravic posameznika ali

8.      tako določa drug zakon.

Uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki se obdelujejo na podlagi tega člena, zagotavljajo sodišča.

Navedeno pomeni, da mora posameznik za javno objavo posnetkov izpolnjevati zakonsko predpisane pogoje (kot vsi upravljavci podatkov) in da z javno objavo prevzame tudi določene obveznosti. 

Celotno mnenje Informacijskega pooblaščenca št. 07121-1/2024/525 z dne 15. 5. 2024  je na voljo tukaj.