Letno poročilo Informacijskega pooblaščenca

by | Maj 31, 2024 | Novice

Informacijski pooblaščenec je v letu 2023 obravnaval rekordnih 1.021 zadev glede dostopa do informacij javnega značaja, od tega 10% pritožb več kot prejšnje leto. Število pritožb zaradi molka se je povečalo za četrtino. Največ pritožb je bilo vloženih proti državnim organom, izpostavljene so bile tudi občine. Informacijski pooblaščenec zavezance poziva, naj temu področju namenijo več pozornosti, saj z njim še vedno niso dovolj seznanjeni.

Na področju varstva osebnih podatkov je Informacijski pooblaščenec v letu 2023,  šesto leto po uveljavitvi Splošne uredbe o varstvu podatkov, prejel 1.146 prijav za uvedbo inšpekcijskih postopkov, predvsem zaradi nezakonitega razkrivanja in posredovanja osebnih podatkov neupravičenim osebam, izvajanja videonadzora, uporabe osebnih podatkov za namene neposrednega trženja, nezakonitega ali prekomernega zbiranja osebnih podatkov, nezakonitih vpogledov v zbirke osebnih podatkov ter neustrezne varnosti. Informacijski pooblaščenec je v letu 2023 prejel in obravnaval tudi sedem primerov nedovoljene obdelave osebnih podatkov o pacientih, ki so mu jih na podlagi 46. člena Zakona o pacientovih pravicah poslali izvajalci zdravstvene dejavnosti, ter 183 uradnih obvestil o kršitvi varnosti osebnih podatkov, ki jih je na podlagi 33. člena Splošne uredbe prejel od upravljavcev osebnih podatkov.

Več informacij je na voljo tukaj.