Razkritje podatka o datumu vrnitve direktorice z bolniškega staleža

by | Jun 11, 2024 | Novice

Na informacijskega pooblaščenca je bilo naslovljeno vprašanje ali se lahko člani strokovnega sveta javnega zavoda seznanijo s podatkom o datumu vrnitve direktorice javnega zavoda z bolniške.

Podatek o predvidenem trajanju bolniške odsotnosti je osebni podatek. V okviru upravljavca posameznik ne potrebuje dodatne pravne podlage za dostop do osebnih podatkov, kot to določa prvi odstavek 6. člena ZVOP-2, vendar morajo biti dostopne pravice ustrezno urejene za zagotavljanje varnosti osebnih podatkov.

Pri presoji upravičenosti dostopa članov strokovnega sveta javnega zavoda do tega podatka je ključno, kako so te pravice urejene z notranjimi pravili javnega zavoda in ali je podatek res potreben za učinkovito izvajanje njihovih nalog. Dejstvo, da gre za osebni podatek direktorice, samo po sebi ne izključuje dostopa članov strokovnega sveta do tega podatka. Pomembno je, da ta podatek resnično potrebujejo za učinkovito izvrševanje svojih nalog, v skladu z načeli omejitve namena in najmanjšega obsega podatkov iz 5. člena Splošne uredbe.

Celotno mnenje Informacijskega pooblaščenca št.  07120-1/2024/218 z dne 31. 5. 2024  je na voljo tukaj.