Zakonitost uporabe termo kamer

Zakonitost uporabe termo kamer

Na Informacijskega pooblaščenca je bilo naslovljenih veliko vprašanj glede obdelave osebnih podatkov pri uporabi kamer za zaznavanje telesne temperature (v nadaljevanju: termo kamere). Uvodoma pojasnjujemo, da uporaba tovrstne tehnologije ni prepovedana sama po sebi,...

read more
Pogostejši nadzori Informacijskega pooblaščenca

Pogostejši nadzori Informacijskega pooblaščenca

V zadnjem času smo opazili pogostejše nadzore Informacijskega pooblaščenca, ki se po novem izvajajo tudi v živo – z obiskom inšpektorja neposredno na sedežu upravljavca. Do sedaj so se inšpekcijski nadzori Informacijskega pooblaščenca namreč praviloma izvajali na...

read more
Predlog ZVOP-2

Predlog ZVOP-2

V petek, 30.4.2021 je bil na strani Ministrstva za javno upravo objavljen predlog novega Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2). Po preučitvi predloga zakona, ki je trenutno v medresorskem usklajevanju, ugotavljamo, da bodo s tem zakonom konkretizirane določbe...

read more
V maju organiziramo seminar

V maju organiziramo seminar

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste se 20.4.2021 udeležili našega seminarja za zaposlene. Še vedno pa so odprte prijave za majski spletni seminar na temo obdelave osebnih podatkov na delovnem mestu za vodstvo, ki ga organiziramo tudi za tiste, ki niso naše stranke....

read more
PECB izobraževanje za pooblaščene osebe

PECB izobraževanje za pooblaščene osebe

Kot pooblaščen partner PECB bomo med 1. in 11. junijem 2021 izvedli prvo izobraževanje za certificirano pooblaščeno osebo za varstvo podatkov (DPO) - https://datainfo.si/izobrazevanja/. V skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov se pooblaščena oseba za varstvo...

read more
Vodenje evidence vpogledov v personalne mape

Vodenje evidence vpogledov v personalne mape

Na našem oblaku na naslovu https://datainfo.si/dokument smo v mapo Vzorci in navodila / Kadrovsko področje dodali dokument: DATAINFO.SI - Vzorec - Seznam vpogledov v personalno mapo.docx. Priporočamo, da vzorec opremite z vašimi podatki in imate natisnjenega tam, kjer...

read more
Vodnik po varstvu osebnih podatkov za posameznike

Vodnik po varstvu osebnih podatkov za posameznike

Informacijski pooblaščenec je izdal vodnik po varstvu osebnih podatkov za posameznike, v katerem na preprost ter razumljiv način pojasnjuje temeljna pravila varstva osebnih podatkov, pravice posameznikov, temeljna določila o neposrednem trženju, piškotkih, snemanju...

read more
Sporočanje podatkov o negativnem testu na covid-19

Sporočanje podatkov o negativnem testu na covid-19

Informacijski pooblaščenec je odgovoril na vprašanje, ali so vzgojno-izobraževalni zavodi upravičeni dostopati do rezultatov testov zaposlenih, ki so bili testirani skladno z Odredbo o  izvajanju posebnega presejalnega programa za zgodnje odkrivanje okužb z virusom...

read more