Pridobili smo certifikat DIN EN ISO/IEC 27001: 2017

Pridobili smo certifikat DIN EN ISO/IEC 27001: 2017

Novembra 2021 smo opravili certifikacijo za sistem upravljanja informacijske varnosti v skladu z DIN EN ISO/IEC 27001: 2017 na področju Svetovanje in izobraževanje glede varstva osebnih podatkov in informacijske varnosti ter razvoj IT rešitev. S tem smo od neodvisnega...

read more
Četrta obletnica Splošne uredbe o varstvu podatkov

Četrta obletnica Splošne uredbe o varstvu podatkov

Ob četrti obletnici Splošne uredbe o varstvu podatkov Informacijski pooblaščenec ponovno opozarja na že štiri leta trajajočo negotovost pri zagotavljanju ustavno zagotovljene pravice do varstva osebnih podatkov, ki je posledica nesprejetja Zakona o varstvu podatkov...

read more
Na spletu dostopno predavanje

Na spletu dostopno predavanje

Med 13. in 14. oktobrom je potekala mednarodna konferenca z naslovom Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja. Na njej je na temo »Kako varovati osebne podatke v času koronavirusa?« predaval tudi dr. Benjamin Lesjak. Predavanje je...

read more
Snemanje sej skupščine

Snemanje sej skupščine

V Sklepu o ustavitvi inšpekcijskega postopka po ZIN po odpravi nepravilnosti številka 0611-397/2021/11 z dne 6. 10. 2021 je Inšpekcijski pooblaščenec obravnaval sum kršitve varstva osebnih podatkov pri obdelavi osebnih podatkov, pri katerih bi naj zavezanec zvočno...

read more
Predlog ZVOP-2 v vladnem postopku

Predlog ZVOP-2 v vladnem postopku

Predlog zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) je bil 13. 12. 2021 predložen v vladni postopek. Stanje sprejema ZVOP-2 lahko spremljate na povezavi: https://e-uprava.gov.si/drzava-in-druzba/e-demokracija/predlogi-predpisov/predlog-predpisa.html?id=10208 O...

read more
Brezplačna predavanja SAFE.SI

Brezplačna predavanja SAFE.SI

ukrepanju ob zaznavi spletnega nasilja na šoli. Sodelovala je tudi Nina Babič, šolska psihologinja na OŠ Martina Konšaka v Mariboru. Posnetek predavanja je dosegljiv na povezavi: https://www.youtube.com/watch?v=VpFW6RNQe2Y&ab_channel=Safe.siV sredo 1.12.2021 ob...

read more
Informacijski pooblaščenec izdal smernice – šolstvo

Informacijski pooblaščenec izdal smernice – šolstvo

V mesecu novembru je informacijski pooblaščenec s področja šolstva izdal dvoje smernic.V smernicah za skladno uporabo informacijskih rešitev v šolstvu so pojasnjeni osnovni pojmi varstva osebnih podatkov, nameni in pravne podlage osebnih podatkov, pogodbena obdelavo...

read more