Varstvo osebnih podatkov in Brexit

Varstvo osebnih podatkov in Brexit

Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske od 31. januarjem 2020 dalje ni več država članica Evropske Unije, kar pa na področje varstva osebnih podatkov (zaenkrat) še ne prinaša nobenih sprememb. V času prehodnega obdobja, torej vse do izteka letošnjega...

read more
Fotografije kot osebni podatki

Fotografije kot osebni podatki

Fotografije (zaposlenih, udeležencev dogodka, obiskovalcev …) se uvrščajo pod varovane osebne podatke takrat, kadar je na podlagi njih mogoče prepoznati ali določiti posameznika, predvsem takrat, ko je posameznik na fotografiji nedvomno in jasno razviden ter takrat,...

read more
Hramba elektronskih sporočil zaposlenih

Hramba elektronskih sporočil zaposlenih

Informacijski pooblaščenec je v svojem mnenju opredelil do problematike varstva osebnih podatkov, ki nastanejo, ko delavec za namene izpolnjevanja svojih delovnih obveznosti uporablja elektronsko pošto. Uvodoma je potrebno pojasniti, da zbirko osebnih podatkov, ki...

read more
Uporaba GPS naprav

Uporaba GPS naprav

Informacijski pooblaščenec je izdal prenovljene smernice o uporabi GPS sledilnih naprav in varstvu osebnih podatkov. Za razliko od videonadzora, zakonodaja z vidika varstva osebnih podatkov uporabe GPS sledilnih naprav posebej ne ureja, kar pomeni, da je potrebno...

read more
Posredovanje osebnih podatkov po telefonu

Posredovanje osebnih podatkov po telefonu

Informacijski pooblaščenec nas je opozoril, da številni posvečajo premalo pozornosti ustrezni identifikaciji posameznika pri telefonskih klicih, kjer posameznik zahteva informacije in razkritje osebnih podatkov po telefonu, na primer o stanju njegovega dolga, se...

read more
Zloraba pravice dostopa

Zloraba pravice dostopa

Splošna uredba o varstvu podatkov (ang. GDPR) v 15. členom določa, da ima posameznik, na katerega se osebni podatki nanašajo, pravico od upravljavca dobiti potrditev, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki, in kadar je temu tako, dostop do osebnih podatkov in...

read more
ZVOP-2 je v postopku usklajevanja

ZVOP-2 je v postopku usklajevanja

Nov Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) še vedno ni bil sprejet. V tem mesecu se je začel drug krog strokovnega in medresorskega usklajevanja. To verjetno pomeni obravnavo na Vladi RS v jesenskih mesecih in nato začetek parlamentarnega postopka.Trenutni predlog...

read more
Nepooblaščeni vpogledi v osebne podatke

Nepooblaščeni vpogledi v osebne podatke

Pomladi letos je za šokantno veljala novica o več kot desetih neupravičenih vpogledih v zdravstvene podatke ministrice za zdravje. Trenutno je aktualna afera, ko naj bi v zdravstveni karton sodnice vpogledalo kar neverjetnih 5.000 oseb. Sankcije za takšne kršitve so...

read more
Omogočanje dostopa do lastnih osebnih podatkov

Omogočanje dostopa do lastnih osebnih podatkov

Informacijski pooblaščenec opozarja na primere, ko organizacije ne ukrepajo na zahteve posameznikov za dostop do lasnih podatkov. Takšne zahteve ignorirajo ali neupravičeno zavrnejo. Skladno s 15. členom Splošne uredbe o varstvu podatkov, lahko vsak posameznik...

read more
Interno posredovanje elektronske pošte

Interno posredovanje elektronske pošte

V izogib nepooblaščenemu razkritju osebnih podatkov morate biti pazljivi tudi pri posredovanju elektronske pošte znotraj organizacije, med zaposlenimi. Velikokrat se zgodi, da elektronsko sporočilo, ki vsebuje osebne podatke pristane v elektronskem predalu...

read more
Izguba USB ključka

Izguba USB ključka

Pri izvajanju vsakodnevnih nalog zaposleni pogosto uporabljajo zunanje nosilce, ki predstavljajo morebitno tveganje za nastanek varnostnega incidenta. Če se izgubi pomnilniški ključek USB z nešifriranimi osebnimi podatki, pogosto ni mogoče ugotoviti, ali so imele...

read more