Vodenje evidence vpogledov v personalne mape

Vodenje evidence vpogledov v personalne mape

Na našem oblaku na naslovu https://datainfo.si/dokument smo v mapo Vzorci in navodila / Kadrovsko področje dodali dokument: DATAINFO.SI - Vzorec - Seznam vpogledov v personalno mapo.docx. Priporočamo, da vzorec opremite z vašimi podatki in imate natisnjenega tam, kjer...

read more
Vodnik po varstvu osebnih podatkov za posameznike

Vodnik po varstvu osebnih podatkov za posameznike

Informacijski pooblaščenec je izdal vodnik po varstvu osebnih podatkov za posameznike, v katerem na preprost ter razumljiv način pojasnjuje temeljna pravila varstva osebnih podatkov, pravice posameznikov, temeljna določila o neposrednem trženju, piškotkih, snemanju...

read more
Sporočanje podatkov o negativnem testu na covid-19

Sporočanje podatkov o negativnem testu na covid-19

Informacijski pooblaščenec je odgovoril na vprašanje, ali so vzgojno-izobraževalni zavodi upravičeni dostopati do rezultatov testov zaposlenih, ki so bili testirani skladno z Odredbo o  izvajanju posebnega presejalnega programa za zgodnje odkrivanje okužb z virusom...

read more
Šifriranje elektronske pošte

Šifriranje elektronske pošte

Občutljive osebne podatke (po Uredbi GDPR so to: podatki v zvezi z zdravjem posameznika, članstvom v sindikatu, spolna usmerjenost, rasno poreklo, politično mnenje, versko prepričanje, genetski in biometrični podatki), katere želimo poslati preko elektronske pošte, je...

read more
Prepoved preusmeritve službene elektronske pošte

Prepoved preusmeritve službene elektronske pošte

Kot smo že velikokrat poudarili se elektronski naslov zaposlenega (npr. ime.priimek@organizacija) šteje za osebni podatek. Ob prenehanju delovnega razmerja preneha tudi namen zaradi katerega je bil službeni elektronski naslov dodeljen zaposlenemu, zato ga mora...

read more
Zaposlitev novega sodelavca in varstvo osebnih podatkov

Zaposlitev novega sodelavca in varstvo osebnih podatkov

Pri nekaterih strankah smo zasledili, da se ob zaposlitvi novih zaposlenih velikokrat pozabi na dokumentacijo, ki jo je potrebno urediti na področju varstva osebnih podatkov. Preden novo zaposleni nastopi z delom, mu moramo omogočiti, da se (v ustreznem roku) seznani...

read more
Sprememba politike varstva zasebnosti

Sprememba politike varstva zasebnosti

Ta novica velja samo za tiste, ki osebne podatke izvažate tudi v ZDA (npr. z uporabo Google ali Facebook). Prejšnji mesec smo vas obvestili, da je Sodišče Evropske unije dogovor o zasebnostnem ščitu (Privacy shield) razglasilo za neveljavnega. Sklicevanje na...

read more