Svetovalec ZVOP-2

Svetovalec ZVOP-2

Z veseljem sporočamo, da smo ob sprejemu novega Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) razvili hitro in celovito rešitev za skladnost. Naša programska rešitev, imenovana Svetovalec ZVOP-2, vam omogoča dostop do redno posodobljenih vzorcev dokumentov, jasnih pisnih...

read more
Posredovanje gesel delodajalcu

Posredovanje gesel delodajalcu

Na Informacijskega pooblaščenca je bilo naslovljeno vprašanje, ali lahko delodajalec od delavca, ki mu je prenehalo delovno razmerje, zahteva, da mu ta pred odhodom preda gesla za aplikacije, ki se nanašajo na osebno ime odhajajočega delavca. Informacijski...

read more
Ustreznost obstoječih privolitev

Ustreznost obstoječih privolitev

Na informacijskega pooblaščenca je bilo naslovljeno vprašanje, ali morajo upravljavci na podlagi ZVOP-2 ponovno pridobiti privolitve strank. Informacijski pooblaščenec je pojasnil, da če so bile privolitve zbrane in usklajene s Splošno uredbo o varstvu podatkov, novih...

read more
Izvajanje videonadzora po ZVOP-2 

Izvajanje videonadzora po ZVOP-2 

76. člen ZVOP-2 določa, da mora obvestilo o izvajanju videonadzora med drugim vsebovati tudi informacije o posebnih vplivih obdelave, zlasti nadaljnje obdelave. Postavi se vprašanje, kaj se sploh šteje za “poseben vpliv obdelave”. Informacijski pooblaščenec je v...

read more
Pridobitev zdravstvene dokumentacije 

Pridobitev zdravstvene dokumentacije 

Na Informacijskega pooblaščenca je bilo naslovljeno vprašanje, ali za pridobitev zdravstvene dokumentacije pokojnega zadostuje zgolj vlagateljičina navedba, da je njegova partnerka. Pravico do seznanitve z zdravstveno dokumentacijo po pacientovi smrti ureja 42. člen...

read more
Nove kršitve na področju izvajanja videonadzora

Nove kršitve na področju izvajanja videonadzora

Informacijski pooblaščenec je obravnaval nove kršitve na področju videonadzora. V odločbi o prekršku številka 0603-82/2022/6 je bila direktorju organizacije izrečena globa v višini 830 EUR, ker je naredil slike posnetkov nadzorne kamere ter jih preko elektronske pošte...

read more
Pogojevanje uporabe spletne strani s sprejetjem piškotkov

Pogojevanje uporabe spletne strani s sprejetjem piškotkov

Na Informacijskega pooblaščenca je bilo naslovljeno vprašanje, ali lahko spletna stran pogojuje brskanje po spletni strani s sprejemom vseh piškotkov. Področje rabe spletnih piškotkov ureja Zakon o elektronskih komunikacijah (ZEKom-2), ki v 1. odstavku 225. člena...

read more
Odgovornost za kršitve varstva osebnih podatkov

Odgovornost za kršitve varstva osebnih podatkov

V primeru kršitve varstva osebnih podatkov je ključno, da kršitev nemudoma obravnavate.  To pomeni, da raziščete njeno dejansko stanje, ugotovite, kateri osebni podatki so bili nezakonito obdelani, na koliko posameznikov se osebni podatki nanašajo ipd. Če je to...

read more
Brezplačen dvodnevni spletni seminar

Brezplačen dvodnevni spletni seminar

Nov Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2), je bil v Uradnem listu Republike Slovenije objavljen 27. 12. 2022, veljati pa začne trideseti dan po objavi, torej 26. 1. 2023. Vsi, ki ste področje osebnih podatkov že urejali v skladu s Splošno uredbo, nova zakonodaje...

read more
Državni zbor sprejel ZVOP-2

Državni zbor sprejel ZVOP-2

V četrtek 15. 12. 2022 je Državni zbor Republike Slovenije sprejel Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2). ZVOP-2 je bil napoten v obravnavo Državnega sveta. Po odobritvi Državnega sveta bo zakon objavljen v Uradnem listu in bo verjetno pričel veljati v...

read more
Dopustnost vpogleda v posnetke videonadzora

Dopustnost vpogleda v posnetke videonadzora

Na upravljavca videonadzora se posamezniki pogosto obrnejo s prošnjo, naj jim ta izroči določen posnetek. Takšno zahtevo si zlahka predstavljamo v primeru, ko je posamezniku nastala škoda in upa, da mu bodo posnetki videonadzornega sistema pomagali pri razjasnitvi...

read more
Obdelava osebnih podatkov za namene izvedbe projekta

Obdelava osebnih podatkov za namene izvedbe projekta

Kot pogoj za financiranje projektov lahko plačnik od prejemnika financiranjazahteva predložitev osebnih podatkov udeležencev projekta npr. podpisane liste ter fotografije. Informacijski pooblaščenec je pojasnil, da mora upravljavec vedno najprej ustrezno določiti...

read more
(Ne)zakonita obdelava osebnih podatkov

(Ne)zakonita obdelava osebnih podatkov

Pri obdelavi osebnih podatkov moramo biti vedno pozorni na to, da razpolagamo z zakonito pravno podlago. Poudariti je treba, da samo dejstvo, da imamo v okviru delovnega razmerja dostop do določenih osebnih podatkov npr. o drugih zaposlenih, o strankah, učencih,...

read more
Objava fotografij na spletni strani

Objava fotografij na spletni strani

Informacijski pooblaščenec je v odločbi številka 06110-11/2022/12 z dne 14. 6. 2022 obravnaval dopustnost objave fotografije. Na fotografijah, ki so bile javno objavljene na spletni strani, je bila posameznica jasno določljiva. Posameznica je zatrjevala, da za objavo...

read more