Organiziramo nov spletni seminar

Organiziramo nov spletni seminar

7. marca 2024 med 13.00 in 14.30 organiziramo spletni seminar z naslovom: “Kaj nam prinaša NIS 2 direktiva o kibernetski varnosti in kako se nanjo ustrezno pripraviti?”. Direktiva NIS 2 (Network and Information Systems), ki je bila uvedena leta 2020 in je začela...

read more
Izrečene globe na področju videonadzora

Izrečene globe na področju videonadzora

Informacijski pooblaščenec je obravnaval več kršitev na področju videonadzora, za katere je izrekel tudi globe. V odločbi o prekršku številka ​​0603-39/2023/5 z dne 12. 10. 2023 je Informacijski pooblaščenec obravnaval kršitev, v kateri je posameznik izvajal...

read more
Organiziramo nova dogodka

Organiziramo nova dogodka

7. marca 2024 med 13.00 in 14.30 organiziramo spletni seminar z naslovom: “Kaj nam prinaša NIS 2 direktiva o kibernetski varnosti in kako se nanjo ustrezno pripraviti?”. Direktiva NIS 2 (Network and Information Systems), ki je bila uvedena leta 2020 in je začela...

read more
Zagotovitev informacij javnega značaja

Zagotovitev informacij javnega značaja

Upravno sodišče RS je s sodbo št. IU 178/2022-11 z dne 12. 1. 2024 pritrdilo odločbi Informacijskega pooblaščenca, da mora javni zavod RTV Slovenija prosilcu kot informacijo javnega značaja posredovati pogodbo med RTV Slovenija in Uradom Vlade RS za komuniciranje...

read more
Prenos telefonske številke na delodajalca

Prenos telefonske številke na delodajalca

Na Informacijskega pooblaščenca je bilo naslovljeno vprašanje, kaj lahko zaposleni naredi, če mu delodajalec, po prenehanju delovnega razmerja, ne želi prenesti telefonsko številko, ki jo je zaposleni, za čas delovnega razmerja, prenesel na delodajalca. Informacijski...

read more
Pogoji za izrek upravne globe

Pogoji za izrek upravne globe

Sodišče EU je pojasnilo pogoje, pod katerimi lahko nacionalni nadzorni organi izrekajo upravne globe upravljavcem za kršitev Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR). Sodišče EU zlasti meni, da je za naložitev takšne globe potreben obstoj protipravnega ravnanja,...

read more
Dostop do osebnih podatkov s strani zaupnika

Dostop do osebnih podatkov s strani zaupnika

Na Informacijskega pooblaščenca je bilo naslovljeno vprašanje ali je zaupnik po Zakonu o zaščiti prijaviteljev (ZZPri) upravičen do neposrednega dostopa do osebnih podatkov zaposlenih zaradi zagotavljanja anonimnosti ali le do posrednega dostopa, torej na zahtevo. Kot...

read more
Posodobljene Smernice za upravnike večstanovanjskih stavb

Posodobljene Smernice za upravnike večstanovanjskih stavb

Informacijski pooblaščenec je posodobil Smernice za upravnike večstanovanjskih stavb ob upoštevanju določb ZVOP-2 in Splošne uredbe. Posodobitev se nanaša predvsem na posredovanje podatkov in izvajanje videonadzora v večstanovanjskih stavbah.  Smernice podajajo...

read more
Uporaba biometrije za avtentikacijo

Uporaba biometrije za avtentikacijo

Na Informacijskega pooblaščenca je bilo naslovljeno vprašanje glede dopustnosti uporabe sistema za zbiranje prstnih odtisov zaposlenih za izvrševanje avtentikacije. Postopek zajemanja prstnih odtisov poteka na način, da zaposleni v postopku zajema prstnega odtisa...

read more