Pregledovanje odhodnih klicev zaposlenih

Pregledovanje odhodnih klicev zaposlenih

Na Informacijskega pooblaščenca je bilo naslovljeno vprašanje, ali lahko delodajalec pregleduje odhodne klice zaposlenih. V konkretnem primeru se je postavilo vprašanje ali lahko Pošta preveri, ali je pismonoša pred dostavo poklical naslovnika. Informacijski...

read more
Izvajanje videonadzora nad delovnimi prostorih

Izvajanje videonadzora nad delovnimi prostorih

Na Informacijskega pooblaščenca je bilo naslovljeno vprašanje glede dopustnosti vzpostavitve videonadzora delovnih prostorov. Informacijski pooblaščenec je pojasnil, da je videonadzor sam po sebi ena hujših oblik posegov v zasebnost posameznika, zato je prav, da je...

read more
Razkritje podatkov o licenci zdravnika

Razkritje podatkov o licenci zdravnika

Na Informacijskega pooblaščenca je bilo naslovljeno vprašanje, ali je podatek o trenutni veljavnosti, podatek o začetku in koncu veljavnosti ter podatek o podaljšanju zdravniške licence mogoče šteti, kot nevarovan osebni podatek. Informacijski pooblaščenec je...

read more
Kršitev varstva osebnih podatkov v šolstvu

Kršitev varstva osebnih podatkov v šolstvu

Informacijski pooblaščenec je obravnaval kršitev varstva osebnih podatkov, do katere je prišlo, ker kršiteljica uporabniškega imena in osebnega gesla za dostop do osebnih podatkov preko računalniške in aplikativne programske ni namestila ter uporabljala v skladu s...

read more
Letno poročilo Informacijskega pooblaščenca

Letno poročilo Informacijskega pooblaščenca

Informacijski pooblaščenec je izdal letno poročilo 2022. Iz smernic izhaja, da je Informacijski pooblaščenec leta 2022 zaradi suma kršitev določb Splošne uredbe in/ali ZVOP-1 vodil skupno 1030 inšpekcijskih zadev, od tega 282 inšpekcijskih postopkov v javnem sektorju....

read more
Preklic privolitve za javno objavo fotografij

Preklic privolitve za javno objavo fotografij

Velikokrat se zgodi, da upravljavec prejme zahtevo za izbris osebnih podatkov. Zavedati se moramo, da pravica do izbrisa ni absolutna, zato mora upravljavec najprej presoditi, ali mora zahtevi ugoditi in podatke izbrisati, ali pa mora zahtevo zavrniti, saj obstajajo...

read more
Izdane so bile smernice glede izvajanja videonadzora

Izdane so bile smernice glede izvajanja videonadzora

Informacijski pooblaščenec je objavil nove Smernice glede izvajanja videonadzora. Podobno kot smo svoje stranke opozorili v svojih priporočiih, je posebej problematično snemanje znotraj delovnih prostorov, kjer se lahko snemanje izvaja zgolj izjemoma, upravljavec pa...

read more
Zadnji dan za prijavo na brezplačni seminar

Zadnji dan za prijavo na brezplačni seminar

Vabimo vas na brezplačen spletni seminar o žvižgačih, ki bo potekal jutri, 18. 4. 2023 ob 13. uri. Na seminar se je mogoče prijaviti samo še danes. Na seminarju boste izvedeli katere organizacije nov zakon zavezuje, kakšen je rok za ureditev tega področja, kakšne...

read more
Brezplačni seminar

Brezplačni seminar

Nov Zakon o zaščiti prijaviteljev številnim organizacijam nalaga obveznosti imenovanja posebnega zaupnika, vzpostavitve notranje prijavne poti in številne druge obveznosti. Za mnoge je končni rok že 23. maj 2023.  Vabimo vas na brezplačen spletni seminar, ki bo...

read more
Objava ocene redne delovne uspešnosti v javnem sektorju

Objava ocene redne delovne uspešnosti v javnem sektorju

Na Informacijskega pooblaščenca je bilo naslovljeno vprašanje, v katerem prostoru delodajalca je primerno objaviti ocene redne delovne uspešnosti, če je delodajalec subjekt javnega sektorja.  Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) v 38. členu določa, da...

read more
Sprememba glede dopustnosti fotografiranja dogodka

Sprememba glede dopustnosti fotografiranja dogodka

Do uveljavitve ZVOP-2 je veljalo, da mora upravljavec, ki želi fotografirati udeležence svojega dogodka, razpolagati s privolitvijo posameznikov, oziroma je zato imel ustrezen zakoniti interes. Tretji odstavek 93. člena ZVOP-2 pa določa: “Za namene obveščanja javnosti...

read more
Uveljavitev zakona o prijaviteljih

Uveljavitev zakona o prijaviteljih

V Uradnem listu 16/2023 je bil objavljen Zakon o zaščiti prijaviteljev (ZZPri). Novi zakon določa ukrepe za zaščito prijaviteljev oz. žvižgačev, ki prijavijo kršitev, s katero so zaznali v delovnem okolju. ZZPri v naš pravni red prenaša evropsko Direktivo (EU)...

read more