Google Analytics

Google Analytics

Organizacija, ki je na Informacijskega pooblaščenca naslovila vprašanje, je s strani državljana Italije prejela zahtevo za izbris podatkov zbranih s pomočjo Google Analytics. Zahtevek za izbris se je nanašal na spletno stran organizacije, ki ne gosti na italijanskih...

read more
Kršitev varstva osebnih podatkov v zdravstvu

Kršitev varstva osebnih podatkov v zdravstvu

Informacijski pooblaščenec je v odločbi o prekršku številka 0603-53/2022/5 z dne 20. 6. 2022 obravnaval kršitev neupravičene seznanitve in opustitve zavarovanja občutljivih osebnih podatkov.Kršiteljica je s službenega elektronskega naslova na služben elektronski...

read more
ZVOP-2 in spletni seminar

ZVOP-2 in spletni seminar

14. 7. 2022 je vlada Republike Slovenije je določila besedilo Predloga zakona o varstvu osebnih podatkov in ga poslala v obravnavo Državnemu zboru. Sprejetje ZVOP-2 bi lahko pričakovali v naslednjih mesecih, zato je ključno, da še pravočasno uredite morebitne...

read more
Varstvo osebnih podatkov v delovnih razmerjih

Varstvo osebnih podatkov v delovnih razmerjih

V delovnih razmerjih se večkrat srečamo z dilemo s katerimi osebnimi podatki lahko seznanimo druge zaposlene in s katerimi ne. Pred razkritjem osebnih podatkov se vedno najprej vprašamo po ustrezni pravni podlagi. V skladu z 48. členom Zakona o delovnih razmerjih...

read more
Obveznost odjave ob odhodu iz delovnega mesta

Obveznost odjave ob odhodu iz delovnega mesta

V preteklih mesecih je Informacijski pooblaščenec obravnaval več kršitev varstva osebnih podatkov, v katerih se kršitelji ob zapustitvi delovnega mesta niso odjavili iz sistema, ki omogoča vpogled v osebne podatke. Posledično je prišlo do neupravičenega vpogleda v...

read more
Seznanitev z osebnimi podatki preminulega partnerja

Seznanitev z osebnimi podatki preminulega partnerja

Na informacijskega pooblaščenca je bilo naslovljeno vprašanje, ali se nekdanji zakonski partner lahko seznani s celotno korespondenco (elektronskimi sporočili, slikovnim materialom, zapiski dogovorov, aranžmaji in finančnim prometom) svoje preminule partnerke....

read more
Elektronska personalna mapa zaposlenih

Elektronska personalna mapa zaposlenih

Na Informacijskega pooblaščenca je bilo naslovljeno vprašanje, ali se lahko v skladu z zakonodajo personalne mape zaposlenih vodijo zgolj v elektronski obliki, ali morajo biti dokumenti istočasno tudi v fizični obliki. Informacijskega pooblaščenec pojasnjuje, da Zakon...

read more
Objava odsotnosti zaposlenih na oglasnem mestu

Objava odsotnosti zaposlenih na oglasnem mestu

V skladu z 48. členom Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) lahko delodajalci svoje zaposlene seznanijo s podatki o prisotnosti oziroma odsotnosti svojih zaposlenih pod pogojem, da je seznanitev potrebna zaradi uresničevanja pravic in obveznosti iz delovnega razmerja...

read more
Storitev fotografiranja kot pogodbena obdelava

Storitev fotografiranja kot pogodbena obdelava

Na Informacijskega pooblaščenca je bilo naslovljeno vprašanje ali se fotograf, ki ga najame organizacija za fotografiranje zaposlenih, šteje za pogodbenega obdelovalca. Zaposleni lahko sicer izberejo drugega fotografa in delodajalcu prinesejo fotografijo.Informacijski...

read more
Dostop do e-Asistenta

Dostop do e-Asistenta

Na Informacijskega pooblaščenca je bilo naslovljeno vprašanje ali ima starš, ki mu je bila vročena prepoved stikov zaradi fizičnega in psihičnega nasilja, pravico dostopa do eAsistenta svojega mladoletnega otroka. Starš v tem primeru ni zakoniti zastopnik otroka, niti...

read more
Nezakonita uporaba umetne inteligence (AI)

Nezakonita uporaba umetne inteligence (AI)

Madžarski banki (Budapest Bank Zrt.) je bila zaradi kršitve določil Splošne uredbe izrečena globa v višini 650.000 eur. Banka je namreč s pomočjo umetne inteligence analizirala vse telefonske pogovore s strankami, določila njihovo čustveno stanje in s pomočjo...

read more