Izdane so bile smernice glede izvajanja videonadzora

Izdane so bile smernice glede izvajanja videonadzora

Informacijski pooblaščenec je objavil nove Smernice glede izvajanja videonadzora. Podobno kot smo svoje stranke opozorili v svojih priporočiih, je posebej problematično snemanje znotraj delovnih prostorov, kjer se lahko snemanje izvaja zgolj izjemoma, upravljavec pa...

read more
Zadnji dan za prijavo na brezplačni seminar

Zadnji dan za prijavo na brezplačni seminar

Vabimo vas na brezplačen spletni seminar o žvižgačih, ki bo potekal jutri, 18. 4. 2023 ob 13. uri. Na seminar se je mogoče prijaviti samo še danes. Na seminarju boste izvedeli katere organizacije nov zakon zavezuje, kakšen je rok za ureditev tega področja, kakšne...

read more
Brezplačni seminar

Brezplačni seminar

Nov Zakon o zaščiti prijaviteljev številnim organizacijam nalaga obveznosti imenovanja posebnega zaupnika, vzpostavitve notranje prijavne poti in številne druge obveznosti. Za mnoge je končni rok že 23. maj 2023.  Vabimo vas na brezplačen spletni seminar, ki bo...

read more
Objava ocene redne delovne uspešnosti v javnem sektorju

Objava ocene redne delovne uspešnosti v javnem sektorju

Na Informacijskega pooblaščenca je bilo naslovljeno vprašanje, v katerem prostoru delodajalca je primerno objaviti ocene redne delovne uspešnosti, če je delodajalec subjekt javnega sektorja.  Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) v 38. členu določa, da...

read more
Sprememba glede dopustnosti fotografiranja dogodka

Sprememba glede dopustnosti fotografiranja dogodka

Do uveljavitve ZVOP-2 je veljalo, da mora upravljavec, ki želi fotografirati udeležence svojega dogodka, razpolagati s privolitvijo posameznikov, oziroma je zato imel ustrezen zakoniti interes. Tretji odstavek 93. člena ZVOP-2 pa določa: “Za namene obveščanja javnosti...

read more
Uveljavitev zakona o prijaviteljih

Uveljavitev zakona o prijaviteljih

V Uradnem listu 16/2023 je bil objavljen Zakon o zaščiti prijaviteljev (ZZPri). Novi zakon določa ukrepe za zaščito prijaviteljev oz. žvižgačev, ki prijavijo kršitev, s katero so zaznali v delovnem okolju. ZZPri v naš pravni red prenaša evropsko Direktivo (EU)...

read more
Neposredno trženje preko navadne pošte

Neposredno trženje preko navadne pošte

ZVOP-1 je v 72. členu določal, da lahko upravljavec uporablja osebne podatke posameznikov (npr. osebno ime, naslov stalnega ali začasnega prebivališča), ki jih je zbral iz javno dostopnih virov ali v okviru zakonitega opravljanja dejavnosti, tudi za namene ponujanja...

read more
Snemanje sej občinskega sveta

Snemanje sej občinskega sveta

Na Informacijskega pooblaščenca je bilo naslovljeno vprašanje, pod katerimi pogoji je dopustno snemanje sej občinskega sveta.  Za zakonito snemanje sej občinskega sveta je, ob zagotovitvi zaščitnih ukrepov za zmanjšanje posega v zasebnost posameznika, treba...

read more
Snemanje telefonskih pogovorov v javnem sektorju

Snemanje telefonskih pogovorov v javnem sektorju

Informacijski pooblaščenec je prejel vprašanje, ali se v javnem sektorju lahko uvede snemanje telefonskih pogovorov zaradi neprimerne verbalne komunikacije v telefonskih pogovorih, kot so grožnje, žalitve in izsiljevanje. Zakon o elektronskih telekomunikacijah...

read more
Svetovalec ZVOP-2

Svetovalec ZVOP-2

Z veseljem sporočamo, da smo ob sprejemu novega Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) razvili hitro in celovito rešitev za skladnost. Naša programska rešitev, imenovana Svetovalec ZVOP-2, vam omogoča dostop do redno posodobljenih vzorcev dokumentov, jasnih pisnih...

read more
Posredovanje gesel delodajalcu

Posredovanje gesel delodajalcu

Na Informacijskega pooblaščenca je bilo naslovljeno vprašanje, ali lahko delodajalec od delavca, ki mu je prenehalo delovno razmerje, zahteva, da mu ta pred odhodom preda gesla za aplikacije, ki se nanašajo na osebno ime odhajajočega delavca. Informacijski...

read more
Ustreznost obstoječih privolitev

Ustreznost obstoječih privolitev

Na informacijskega pooblaščenca je bilo naslovljeno vprašanje, ali morajo upravljavci na podlagi ZVOP-2 ponovno pridobiti privolitve strank. Informacijski pooblaščenec je pojasnil, da če so bile privolitve zbrane in usklajene s Splošno uredbo o varstvu podatkov, novih...

read more
Izvajanje videonadzora po ZVOP-2 

Izvajanje videonadzora po ZVOP-2 

76. člen ZVOP-2 določa, da mora obvestilo o izvajanju videonadzora med drugim vsebovati tudi informacije o posebnih vplivih obdelave, zlasti nadaljnje obdelave. Postavi se vprašanje, kaj se sploh šteje za “poseben vpliv obdelave”. Informacijski pooblaščenec je v...

read more