Izrečene globe na področju videonadzora

by | Jan 31, 2024 | Novice

Informacijski pooblaščenec je obravnaval več kršitev na področju videonadzora, za katere je izrekel tudi globe.

V odločbi o prekršku številka ​​0603-39/2023/5 z dne 12. 10. 2023 je Informacijski pooblaščenec obravnaval kršitev, v kateri je posameznik izvajal videonadzor nad javno površino (javno cesto, potjo, ki se nahaja ob hiši, kjer živi in vodi do drugih hiš, kar pomeni, da gre za javno površino, saj jo uporabljajo tudi drugi posamezniki), s katero ni upravljal ali na njej zakonito opravljal dejavnosti, s čimer je kršil tretji odstavek 80. člena ZVOP-2.  Dalje, zaslonske slike posnetkov iz svojega videonadzornega sistema, ki so vsebovale tudi posnetek določljivega posameznika, je objavil na svojem Facebook profilu. Pri tem je kršil načelo zakonitosti, načelo omejitve namena ter načelo celovitosti in zaupnosti. Šlo je torej za dva prekrška za katera je bila izrečena enotna sankcija 250 eurov in 40 eurov sodne takse.

V odločbi o prekršku številka 0603-44/2023/5 z dne 19. 10. 2023 je Informacijski pooblaščenec obravnaval kršitev, kjer upravljavec o izvajanju videonadzora ni imel objavljenega nobenega obvestila, kar pomeni, da ni zagotovil, da bi se posamezniki seznanili z izvajanjem videonadzora in se vstopu v nadzorovano območje lahko odpovedali. Dalje, videonadzor se je izvajal tudi v delovnih prostorih pravne osebe, na način, da je ena kamera v notranjosti podjetja snemala pisarniški prostor, druga kamera, ki je snemala vhod v prostore, pa je snemala prevelik del prostora, tudi pisalno mizo in stole. Videonadzor se je tako izvajal v delovnih prostorih, v katerih ni treba varovati interesov iz prvega odstavka 78. člena ZVOP-2 (videonadzor ni bil nujno potreben za varnost ljudi ali premoženja). Odgovorni osebi pravne osebe je bila izrečena  enotna sankcija v višini 500 eurov in opomin (in 80 eurov sodne takse), pravni osebi pa je bila izrečena enotna sankcija 4.000 eurov in opomin (in 430 eurov sodne takse).

V odločbi številka 0603-32/2023/5 z dne 21. 9. 2023 je Informacijski pooblaščenec prav tako obravnaval kršitev neupravičenega snemanja delovnih prostorov, za kar je bila odgovorni osebi izrečena globa v višini 1.000 eurov (in 100 eurov sodne takse), pravni osebi pa globa v višini 6.000 eurov (in 600 eurov sodne takse).

Vse odločbe Informacijskega pooblaščenca so na voljo na tej povezavi.