Dostop do informacij javnega značaja

Dostop do informacij javnega značaja

Informacija javnega značaja, je informacija, ki izvira iz delovnega področja organa, nahaja pa se v obliki dokumenta, zadeve, dosjeja, registra, evidence ali drugega dokumentarnega gradiva, ki ga je organ izdelal sam, v sodelovanju z drugim organom, ali pridobil od...
Uporaba biometričnih podatkov na letališčih

Uporaba biometričnih podatkov na letališčih

Na plenarnem zasedanju je EDPB sprejel mnenje o uporabi tehnologij za prepoznavanje obrazov s strani upravljavcev letališč in letalskih družb za poenostavitev pretoka potnikov na letališčih. Vse več upravljavcev letališč in letalskih družb po svetu namreč preizkuša...
Letno poročilo Informacijskega pooblaščenca

Letno poročilo Informacijskega pooblaščenca

Informacijski pooblaščenec je v letu 2023 obravnaval rekordnih 1.021 zadev glede dostopa do informacij javnega značaja, od tega 10% pritožb več kot prejšnje leto. Število pritožb zaradi molka se je povečalo za četrtino. Največ pritožb je bilo vloženih proti državnim...